אודות החברה

בנק אגוד לישראל בע"מ
1,204,554
בנקים
1951
סומך חייקין
722
520018649
03-5191586
03-5191887
רח' אחוזת בית 6-8, תל-אביב 65143
פעילות החברה, בנק איגוד לישראל בע"מ, מתמקדת במגזרים הבאים:
- המגזר הפרטי: שרותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי בית וללקוחות פרטיים בעלי עושר פיננסי, הכוללים בין היתר ניהול חשבון שוטף, יעוץ פיננסי ופנסיוני, השקעות בני"ע, פקדונות, כרטיסי אשראי והלוואות.
- המגזר העסקי: שרותי בנקאות ללקוחות עסקיים הכוללים בין היתר מימון פעילות שוטפת, ליווי פרוייקטים בענף הנדל"ן למגורים ופעילות ליסינג.
- מגזר יהלומים: פעילות המגזר כוללת בעיקר מתן אשראי ללקוחות פעילים בענף היהלומים.
- מגזר ניהול פיננסי: השקעות בני"ע, פקדונות בבנקים, עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים ועשיית שוק.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות