מדור חיסכון ארוך טווח

חיפוש

התחל/י להקליד ואנו נימצא עבורך, באפשרותך להקליד כל מאפיין הידוע לך אודות הקופה.

חדשות

קופת גמל להשקעה

 • הכל
 • כללי
 • מניות
 • מדד
 • מט"ח
 • אג"ח
 • שקלי

קרנות השתלמות

 • הכל
 • כללי
 • מניות
 • מדד
 • מט"ח
 • אג"ח
 • שקלי

תגמולים ואישית לפצויים

שם דמי
ניהול
ת' חודש
אחרון
12
חודשים
ת' ממוצעת
3 שנים
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.34 1.85 5.94 0.26
כלל תמר שקלים 0.5 1.32 5.73 0.21
מיטב דש גמל שקלי 0.54 1.19 5.69 0.22
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 0.65 1.09 5.82 0.22
מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.57 1.01 4.52 0.18
אנליסט גמל חו"ל 0.52 0.9 -2.25 0.27
מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות 0.56 0.74 4.73 0.23
כלל תמר אג"ח 0.56 0.72 5.00 0.22
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 0.76 0.71 4.33 0.2
הראל גמל מסלול שקלי 0.62 0.69 6.70 0.26

מרכזית לפיצויים

שם דמי
ניהול
ת' חודש
אחרון
12
חודשים
ת' ממוצעת
3 שנים
מיטב דש פיצויים שקלי 0.81 1.21 5.46 0.22
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי 0.31 1.13 6.22 0.23
מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות 0.76 0.81 5.01 0.21
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות 0.54 0.71 4.86 0.17
כלל ברזל 0.64 0.69 4.77 0.23
כלל תקציבית 1.21 0.65 4.25 0.19
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 0.8 0.61 5.33 0.27
מיטב דש פיצויים סלע 0.61 0.53 4.24 0.23
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 0.69 0.48 7.02 0.38
הראל קמ"פ מסלול שקלי 0.66 0.48 4.88 0.2

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

 • הלכה
 • סיכון גבוה
 • סיכון בינוני
 • סיכון מועט
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות