תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
מגדל משתתפות גנרש 16/09/2019 גידול 90,000,000 88 90,000,000 9.54 9.54 79,200
מגדל ביטוח גנרש 16/09/2019 גידול 11,500,000 88 11,500,000 1.22 1.22 10,120
מגדל ק.נאמ גנרש 16/09/2019 גידול 318,663 0 318,663 0.03 0.03 --
מור ק.נאמנות גנרש 16/09/2019 גידול 117,465,000 88 117,465,000 12.45 12.45 103,369
מור ק.גמל גנרש 16/09/2019 גידול 4,550,000 88 4,550,000 0.48 0.48 4,004
מור קרן גידור גנרש 16/09/2019 גידול 4,800,000 88 4,800,000 0.51 0.51 4,224
מור גידור גמישה גנרש 16/09/2019 גידול 850,000 88 850,000 0.09 0.09 748
הלמן רוני הלהש 18/09/2019 קיטון -50,000 518 261,732 0.77 0.77 -259
לוי אברהם להב 18/09/2019 גידול 2,818,000 191 8,545,800 14.48 14.48 5,382
פידליטי מנג'(ז) לפסן 09/09/2019 גידול 6,111,235 0 9,737,183 15.53 15.53 --
גולדשטיין אילן(ז) מראח 16/09/2019 גידול 1,390,000 36 4,336,080 6.37 6.37 500
ליפשיץ רני מראח 16/09/2019 גידול 1,390,000 36 1,608,917 2.37 2.37 500
אייאיג'יאייץ(ז) ננדמ 05/09/2019 קיטון -5,235,290 0 8,097,710 4.54 4.54 --
נורת'ווד אקספ(ז רתאנ 18/09/2019 גידול 22,929 62.1 5,779,953 21.56 21.56 14
שריד חקלאות שיח 16/09/2019 גידול 84,783 85.4 193,337 0.06 0.06 72
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות