תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
הפניקס אאורה 31/12/2019 קיטון -468,944 0 288,393 0.14 0.14 --
אקסלנס ק.נאמ אאורה 31/12/2019 גידול 153,758 0 1,221,257 0.58 0.58 --
הפניקס ק.גמל אאורה 31/12/2019 גידול 13,744 0 10,350,181 4.94 4.94 --
נוקד קפיטל-נציג אטרא 31/12/2019 קיטון -105,110 0 1,546,486 10.5 10.5 --
אלטשלר שחם ק.נא אטרא 31/12/2019 גידול 3,506 0 983,805 6.68 6.68 --
הראל השקעות אטרא 31/12/2019 קיטון -10 0 -62 0 0 --
הראל ק.נאמ אטרא 31/12/2019 גידול 93,472 0 228,687 1.55 1.55 --
הראל ק.נאמ אנלט 31/12/2019 קיטון -2,323,894 0 4,731,684 0.63 0.63 --
מגדל משתתפות אנלט 31/12/2019 גידול 9,035,621 0 47,879,354 6.35 6.35 --
הפניקס-משתתפות אנלט 31/12/2019 גידול 123,375 0 359,138 0.05 0.05 --
מנורה ק.גמל אנלט 31/12/2019 גידול 78,542 0 45,351,704 6.02 6.02 --
הראל השקעות אנלט 31/12/2019 גידול 62,229 0 3,013,318 0.4 0.4 --
מנורה מבטחים אנלט 31/12/2019 קיטון -20,542 0 1,051,400 0.14 0.14 --
מגדל ביטוח אנלט 31/12/2019 קיטון -450,000 0 4,838,834 0.64 0.64 --
הפניקס אנלט 31/12/2019 גידול 47,866 0 3,647,526 0.48 0.48 --
מגדל ק.נאמ אנלט 31/12/2019 גידול 334,856 0 4,777,869 0.63 0.63 --
מיטב דש ק.נאמ אנלט 31/12/2019 גידול 472,566 0 22,177,332 2.94 2.94 --
מיטב דש ק.גמל אנלט 31/12/2019 גידול 6,530,725 0 42,877,726 5.69 5.69 --
אקסלנס ק.נאמ אנלט 31/12/2019 קיטון -337,300 0 8,705,755 1.15 1.15 --
אפסילון ק.נאמ אנלט 31/12/2019 קיטון -185,772 0 -- 0 0 --
פסגות ק.נאמ אנלט 31/12/2019 קיטון -2,162,512 0 18,188,915 2.41 2.41 --
הראל ק.גמל אנלט 31/12/2019 גידול 7,395,865 0 54,347,818 7.21 7.21 --
הפניקס ק.גמל אנלט 31/12/2019 גידול 6,643,512 0 70,020,790 9.29 9.29 --
ילין ק.גמל אנלט 31/12/2019 גידול 8,936,363 0 12,500,000 1.66 1.66 --
ילין ק.נאמ אנלט 31/12/2019 קיטון -1,060,302 0 32,533,385 4.32 4.32 --
פסגות ק.גמל אנלט 31/12/2019 גידול 32,794 0 18,363,302 2.44 2.44 --
צים עדי-נציג אסאק 07/01/2020 קיטון -299,314 7,350 8,494,638 65.39 65.39 -22,000
הפניקס ק.גמל אפהח 31/12/2019 גידול 28,044 0 492,729 9.74 9.74 --
אקסלנס ק.נאמ אפהח 31/12/2019 גידול 3,784 0 27,135 0.54 0.54 --
מגדל ק.נאמ אפהח 31/12/2019 גידול 15,460 0 34,845 0.69 0.69 --
מנורה ק.גמל אפהח 31/12/2019 גידול 16,648 0 329,391 6.51 6.51 --
מגדל משתתפות אפהח 31/12/2019 גידול 5,273 0 320,258 6.33 6.33 --
הראל ק.נאמ ארטכ 31/12/2019 גידול 310 0 2,337 0.05 0.05 --
מגדל ק.נאמ ארטכ 31/12/2019 גידול 340 0 2,476 0.05 0.05 --
פסגות ק.גמל ברקא 31/12/2019 גידול 461 0 281,428 3.64 3.64 --
פסגות ק.נאמ ברקא 31/12/2019 קיטון -2,319 0 117,940 1.53 1.53 --
ספרה קפיטל גנרש 31/12/2019 קיטון -1,623,144 0 3,976,856 0.42 0.42 --
מור ק.נאמנות גנרש 31/12/2019 גידול 201,622 0 116,035,286 12.3 12.3 --
מור קרן גידור גנרש 31/12/2019 קיטון -1,390,000 0 1,900,000 0.2 0.2 --
מור ק.גמל גנרש 31/12/2019 קיטון -427,199 0 3,697,801 0.39 0.39 --
מור גידור גמישה גנרש 31/12/2019 גידול 200,000 0 300,000 0.03 0.03 --
מגדל ק.נאמ גנרש 31/12/2019 גידול 66,790 0 386,867 0.04 0.04 --
ספרה מאסטר(ז) גנרש 31/12/2019 גידול 351,345 0 46,012,777 4.88 4.88 --
הראל ק.גמל גנרש 31/12/2019 גידול 2,901,999 0 54,038,399 5.73 5.73 --
הראל ק.נאמ גנרש 31/12/2019 גידול 621,744 0 1,081,776 0.11 0.11 --
איביאי בית השק גנרש 31/12/2019 גידול 300,000 0 300,000 0.03 0.03 --
הראל השקעות גנרש 31/12/2019 גידול 13,125 0 14,753 0 0 --
כספי ניסן-נציג גפגב 07/01/2020 גידול 1,250 898.7 104,344 0.52 0.52 11
ילין ק.נאמ תדאה 31/12/2019 קיטון -809 0 38,210 0.69 0.69 --
ילין ק.גמל תדאה 31/12/2019 גידול 15,899 0 546,513 9.84 9.84 --
הפניקס תדגן 31/12/2019 קיטון -274,249 0 1,636,908 0.4 0.4 --
הפניקס ק.גמל תדגן 31/12/2019 גידול 5,945,340 0 26,443,800 6.42 6.42 --
אלטשולר גידור תמרפ 31/12/2019 קיטון -154,000 0 60,000 0.07 0.08 --
הראל ק.נאמ תמרפ 31/12/2019 קיטון -9,532 0 72,955 0.08 0.09 --
אלטשלר שחם ק.נא תמרפ 31/12/2019 קיטון -264,238 0 2,575,000 2.91 3.25 --
מגדל ק.נאמ תמרפ 31/12/2019 גידול 389,781 0 1,081,845 1.22 1.37 --
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות