תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
פסגות ק.גמל ברקא 06/11/2019 גידול 28,205 39,000 280,967 3.63 3.63 11,000
פסגות ק.נאמ ברקא 06/11/2019 גידול 16,988 38,998 120,259 1.56 1.56 6,625
פסגות ק.גמל ברקא 05/11/2019 גידול 113,963 0 252,762 3.25 3.25 --
פסגות ק.נאמ ברקא 05/11/2019 גידול 20,277 0 103,271 1.33 1.33 --
כספי ניסן-נציג גפגב 07/11/2019 גידול 5,532 793.2 50,554 0.25 0.25 44
ברונפלד זאב דאנא 10/11/2019 קיטון -16,560,011 0 3,312,002 13.37 13.37 --
מלכה יונתן דאנא 10/11/2019 קיטון -7,054,541 0 1,410,908 5.7 5.7 --
אורמד(ז) דאנא 10/11/2019 קיטון -8,506,787 0 1,701,357 6.87 6.87 --
פסגות ק.גמל מבני 05/11/2019 גידול 31,795,277 0 31,795,277 3.91 4.33 --
פסגות ק.נאמ מבני 05/11/2019 גידול 9,771,500 0 9,771,500 1.2 1.33 --
ק.השתלמות מורים נאפט 10/11/2019 גידול 1,247,245 803.8 2,640,890 5.77 5.77 10,025
ברק צבי נאפט 10/11/2019 גידול 1,740,208 803.8 3,556,623 7.77 7.77 13,988
כלל החז ביטוח נטמל 06/11/2019 גידול 140,000 0 140,000 0.67 0.71 --
כלל ביטוח-ק.גמל נטמל 06/11/2019 גידול 1,227,089 0 1,227,089 5.88 6.2 --
גרינפלד יוסף קרדי 07/11/2019 קיטון -700,000 164 27,067,833 18.37 18.37 -1,148
שנור אבנר קרדי 07/11/2019 גידול 230,000 164 45,596,774 30.95 30.95 377
בירם אהרון קרדי 07/11/2019 גידול 235,000 164 25,414,303 17.25 17.25 385
דויטש גיל קרדי 07/11/2019 גידול 235,000 164 25,425,259 17.26 17.26 385
ילין ק.נאמ קרור 07/11/2019 גידול 6,004 9,554.8 633,695 5.04 5.04 574
יצחק טאוב יוסף שפע 31/10/2018 קיטון -1,303,558 38.3 7,080,732 14.61 14.61 -499
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות