תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
רנסנס טכנו'(ז) אלוט 13/02/2020 גידול 1,953,163 0 1,953,163 5.69 5.69 --
כלל ביטוח-ק.גמל אלוט 31/12/2019 קיטון -4,769 0 2,550,531 7.43 7.43 --
ספרה קפיטל אלוט 31/12/2019 גידול 18,000 0 1,808,196 5.27 5.27 --
ליינרוק לייק(ז) אלוט 31/12/2019 גידול 803,606 0 6,200,731 18.07 18.07 --
אאוטרברידג'(ז) אלוט 31/12/2019 גידול 982,516 0 2,940,802 8.57 8.57 --
ספרה קפיטל אלוט 16/12/2019 גידול 1,790,196 0 1,790,196 5.2 5.2 --
אאוטרברידג'(ז) אלוט 12/09/2019 גידול 1,958,286 0 1,958,286 5.74 5.74 --
וואנגארד(ז) אפאפ 31/12/2019 גידול 580,641 0 12,872,747 12.05 12.05 --
כלל החז ביטוח ארמת 31/12/2019 קיטון -29,006 0 91,588 0.18 0.18 --
כלל ביטוח-ק.גמל ארמת 31/12/2019 קיטון -10,765 0 3,075,385 6.03 6.03 --
מנורה ק.גמל ארמת 31/12/2019 קיטון -566,283 0 1,930,659 3.78 3.78 --
בלקרוק(ז) ארמת 31/12/2019 גידול 283,773 0 3,552,476 6.96 6.96 --
וואנגארד(ז) ארמת 31/12/2019 גידול 152,739 0 3,979,538 7.8 7.8 --
מנורה מבטחים ארמת 31/12/2019 קיטון -202,941 0 367,716 0.72 0.72 --
ילין ק.נאמ אתמר 28/01/2020 קיטון -8,219,818 0 16,718,202 3.95 3.95 --
לומברד אודיר(ז) באטמ 22/01/2020 קיטון -3,863,662 0 109,747,824 24.93 24.93 --
רנסנס טכנו'(ז) גילת 31/12/2019 גידול 19,012 0 2,957,417 5.36 5.36 --
סנווסט מנג'(ז) טאואר 31/12/2019 גידול 821,301 0 8,396,455 7.86 7.86 --
פרנקלין רסורס(ז טבע 31/12/2019 קיטון -44,212,516 0 19,916,016 1.82 1.82 --
וולינגטון(ז) טבע 31/12/2019 גידול 23,032,850 0 81,123,996 7.43 7.43 --
קפיטל ריסרצ'(ז) טבע 31/12/2019 גידול 8,996,394 0 130,950,677 11.99 11.99 --
וולינגטון(ז) טבע 05/02/2013 גידול 58,091,146 0 58,091,146 5.32 5.32 --
שלום חגי טטעמ 16/02/2020 גידול 5,000 281.5 58,208,874 55.83 55.83 14
פידליטי מנג'(ז) לפסן 31/12/2019 גידול 323,937 0 10,061,120 16.05 16.05 --
בלקרוק(ז) לפסן 31/12/2019 גידול 717,515 0 9,399,727 14.99 14.99 --
לוקאסיו רוברט(ז) לפסן 31/12/2019 גידול 254,195 0 4,572,886 7.29 7.29 --
וואנגארד(ז) לפסן 31/12/2019 גידול 464,033 0 6,413,267 10.23 10.23 --
טריבר אייל מטרן 13/02/2020 גידול 65,134 0 65,134 0.06 0.06 --
טריבר אייל מטרן 13/02/2020 קיטון -65,134 2,820 -- 0 0 -1,837
טריבר אייל מטרן 30/01/2014 קיטון -15,626 711 -- 0 0 -111
טריבר אייל מטרן 27/01/2014 גידול 15,626 0 15,626 0.01 0.01 --
טריבר אייל מטרן 06/08/2009 קיטון -3,000 480 -- 0 0 -14
טריבר אייל מטרן 01/12/2008 גידול 3,000 293 3,000 0 0 9
מנורה ק.גמל נובה 31/12/2019 קיטון -409,976 0 1,826,006 6.52 6.52 --
כלל ביטוח-ק.גמל נובה 31/12/2019 קיטון -1,478,470 0 457,237 1.63 1.63 --
רנסנס טכנו'(ז) נובה 31/12/2019 קיטון -16,602 0 1,997,098 7.13 7.13 --
אדג' קפיטל(ז) נובה 31/12/2019 גידול 1,134,275 0 2,607,965 9.31 9.31 --
מנורה מבטחים נובה 31/12/2019 קיטון -158,404 0 354,399 1.27 1.27 --
מנורה מבטחים סלקם 31/12/2019 קיטון -408,266 0 1,509,478 1.01 1.01 --
מנורה ק.גמל סלקם 31/12/2019 קיטון -757,019 0 7,762,340 5.21 5.21 --
הראל השקעות ספנס 31/12/2019 קיטון -23,686 0 68,678 0.14 0.14 --
כלל ביטוח-ק.גמל ספנס 31/12/2019 קיטון -1,086,260 0 2,168,265 4.34 4.34 --
הראל ק.גמל ספנס 31/12/2019 גידול 204,758 0 2,656,246 5.31 5.31 --
מנורה ק.גמל פרמלה 31/12/2019 גידול 94,469 0 929,427 6.08 6.08 --
מנורה מבטחים פרמלה 31/12/2019 קיטון -19,910 0 167,328 1.09 1.09 --
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות