תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
מיטב דש ק.נאמ טלרד 30/09/2019 קיטון -50,878 0 204,352 0.39 0.39 --
אקסלנס ק.נאמ טלרד 30/09/2019 קיטון -4,995 0 74,656 0.14 0.14 --
הפניקס ק.גמל טלרד 30/09/2019 קיטון -9,681 0 128,079 0.25 0.25 --
פסגות ק.גמל כלמש 30/09/2019 קיטון -1,500 0 691,800 6.92 6.92 --
הפניקס ק.גמל כלמש 30/09/2019 גידול 3,794 0 823,206 8.23 8.23 --
אקסלנס ק.נאמ כלמש 30/09/2019 קיטון -1,142 0 46,884 0.47 0.47 --
אפסילון ק.נאמ כלמש 30/09/2019 קיטון -139 0 304 0 0 --
פסגות ק.נאמ כלמש 30/09/2019 גידול 822 0 27,698 0.28 0.28 --
מיטב דש ק.נאמ כלמש 30/09/2019 גידול 2,055 0 337,942 3.38 3.38 --
הראל ק.נאמ כלמש 30/09/2019 גידול 884 0 22,443 0.22 0.22 --
אלטשלר שחם ק.נא כלמש 30/09/2019 קיטון -4,068 0 241,267 2.41 2.41 --
הראל השקעות כלמש 30/09/2019 גידול 593 0 592 0.01 0.01 --
ילין ק.גמל כפרת 30/09/2019 קיטון -300 0 1,300,080 5.47 5.47 --
אקסלנס ק.נאמ כפרת 30/09/2019 קיטון -978 0 108,666 0.46 0.46 --
ילין ק.נאמ כפרת 30/09/2019 קיטון -111,711 0 117,200 0.49 0.49 --
הפניקס ק.גמל כפרת 30/09/2019 גידול 268,863 0 2,365,376 9.94 9.94 --
שבתאי יוסף כרמת 30/09/2019 גידול 13,055 0 706,769 12.65 12.65 --
אפסילון ק.נאמ מהדרן 06/10/2019 קיטון -85 0 8 0 0 --
כלל ביטוח-ק.גמל מהדרן 06/10/2019 גידול 1,081 0 1,081 0.03 0.03 --
כלל ביטוח-ק.נאמ מהדרן 06/10/2019 גידול 40,243 0 40,243 1.21 1.21 --
הראל ק.נאמ מר 30/09/2019 קיטון -7,241 0 748,777 5.76 5.76 --
אלטשלר שחם ק.נא נתגר 29/09/2019 גידול 317,201 0 3,247,162 11.5 11.5 --
ילין ק.נאמ נתגר 29/09/2019 קיטון -413,109 0 2,287,858 8.11 8.11 --
מיטב דש ק.נאמ סלענד 03/10/2019 קיטון -52,367 0 6,851,633 3.57 3.57 --
מיטב דש ק.גמל סלענד 03/10/2019 קיטון -280,804 0 2,582,196 1.35 1.35 --
אקסלנס ק.נאמ ספנטק 30/09/2019 גידול 130,568 0 1,206,704 1.82 1.82 --
הפניקס ספנטק 30/09/2019 גידול 184,701 0 309,701 0.47 0.47 --
הפניקס ק.גמל ספנטק 30/09/2019 גידול 614,590 0 3,043,066 4.59 4.59 --
אלפא ערך פאי 30/09/2019 גידול 22,566 0 947,080 4.75 4.75 --
הראל השקעות פאי 30/09/2019 קיטון -27 0 -27 0 0 --
הראל ק.נאמ פאי 30/09/2019 גידול 635 0 20,025 0.1 0.1 --
ילין ק.גמל פוקס 30/09/2019 גידול 32,700 0 32,700 0.24 0.24 --
ילין ק.נאמ פוקס 30/09/2019 גידול 26,879 0 1,000,765 7.4 7.4 --
מגדל ק.נאמ פלרם 30/09/2019 קיטון -915 0 4,921 0.02 0.02 --
פסגות ק.נאמ פלרם 30/09/2019 קיטון -2,219 0 77,507 0.3 0.3 --
הראל ק.גמל פמס 23/09/2019 גידול 397,185 0 397,185 4.32 4.32 --
הראל ק.נאמ פמס 23/09/2019 גידול 62,499 0 62,499 0.68 0.68 --
הראל השקעות פמס 23/09/2019 גידול 219 0 219 0 0 --
זרח אברהם פנטז 30/09/2019 גידול 5,917 0 562,455 8.48 8.48 --
הפניקס ק.גמל פרטק 30/09/2019 גידול 115,714 0 1,518,931 13.28 13.28 --
הפניקס פרטק 30/09/2019 גידול 30,293 0 312,269 2.73 2.73 --
מיטב דש ק.נאמ פרטק 30/09/2019 גידול 23,803 0 226,297 1.98 1.98 --
מיטב דש ק.גמל פרטק 30/09/2019 קיטון -76,000 0 949,565 8.3 8.3 --
ילין ק.גמל פרטק 30/09/2019 קיטון -8,117 0 512,942 4.49 4.49 --
אקסלנס ק.נאמ פרטק 30/09/2019 קיטון -47,727 0 262,936 2.3 2.3 --
ילין ק.גמל רבל 30/09/2019 גידול 773,184 0 3,150,000 3.74 3.74 --
מגדל ק.נאמ רבל 30/09/2019 גידול 17,653 0 127,008 0.15 0.15 --
ילין ק.נאמ רבל 30/09/2019 קיטון -32,820 0 4,921,249 5.84 5.84 --
סייד שמואל ריט1 06/10/2019 גידול 29,536 2,214 845,058 0.47 0.47 654
ילין ק.גמל תדאה 30/09/2019 קיטון -5,650 0 672,487 12.11 12.11 --
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות