תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
אקסלנס ק.נאמ מנפר 30/06/2019 גידול 8,137 0 85,879 0.1 0.1 --
הפניקס ק.גמל מנפר 30/06/2019 גידול 1,987 0 4,059,513 4.88 4.88 --
אקסלנס ק.נאמ מנרב 30/06/2019 גידול 150 0 4,350 0.42 0.42 --
הפניקס ק.גמל מנרב 30/06/2019 גידול 8,334 0 67,444 6.56 6.56 --
הפניקס מנרב 30/06/2019 קיטון -752 0 8,461 0.82 0.82 --
מיטב דש ק.נאמ נאפט 30/06/2019 גידול 29,035 0 1,885,500 4.93 4.93 --
חוסידמן דניאל נאפט 30/06/2019 קיטון -10,000 0 1,730,208 4.52 4.52 --
הפניקס ק.גמל נבלג 30/06/2019 גידול 1,627,269 0 29,214,878 8.35 8.35 --
כלל ביטוח-ק.גמל נבלג 30/06/2019 גידול 87,215 0 13,465,130 3.85 3.85 --
אקסלנס ק.נאמ נבלג 30/06/2019 קיטון -303,571 0 1,477,894 0.42 0.42 --
הפניקס נבלג 30/06/2019 גידול 350,000 0 2,522,022 0.72 0.72 --
כלל ביטוח-משתתפ נבלג 30/06/2019 קיטון -483,535 0 9,312,461 2.66 2.66 --
אקסלנס ק.נאמ ניסן 30/06/2019 גידול 12,725 0 164,378 1.81 1.81 --
הפניקס ק.גמל ניסן 30/06/2019 קיטון -1,351 0 363,578 4 4 --
כלל ביטוח-משתתפ סנתק 30/06/2019 קיטון -16,704 0 8,028,314 3.7 3.7 --