תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
מיטב דש ק.נאמ אלמד 19/08/2019 קיטון -1,196,564 0 3,676,205 4.58 4.58 --
מיטב דש ק.גמל אלמד 19/08/2019 קיטון -1,112,025 0 3,560,251 4.44 4.44 --
ילין ק.גמל לודן 19/08/2019 גידול 274,691 512.3 847,246 7.35 7.35 1,407
גד דרור ריט1 20/08/2019 קיטון -701 2,098 850,386 0.48 0.48 -15
אפסילון ק.נאמ שוב 18/08/2019 קיטון -386,983 0 7,428 0 0 --