תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
אפסילון ק.נאמ אדגר 09/12/2019 גידול 4,280 0 11,013 0.01 0.01 --
אפסילון ק.נאמ אלקטה 09/12/2019 קיטון -8 0 43 0 0 --
אפסילון ק.נאמ אלקנד 09/12/2019 קיטון -2,240 0 3,402 0.01 0.01 --
אפסילון ק.נאמ אסגר 09/12/2019 גידול 1,142 0 5,791 0.01 0.01 --
אפסילון השק ארפט 09/12/2019 גידול 206 0 31,894 0.02 0.02 --
אפסילון ק.נאמ דראל 09/12/2019 קיטון -6,527 0 42,153 0.27 0.27 --
אפסילון ק.נאמ המלט 09/12/2019 גידול 3,622 0 15,204 0.11 0.11 --
לוזון עמוס לוזנ 10/12/2019 גידול 370,000 23.6 183,370,000 64.12 64.12 87
אפסילון ק.נאמ מגאר 09/12/2019 קיטון -7,339 0 22,112 0.06 0.06 --
אפסילון ק.נאמ מנרט 09/12/2019 גידול 21,395 0 42,766 0.01 0.01 --
ליפשיץ רני מראח 10/12/2019 גידול 149,907 25.6 2,508,281 3.69 3.69 38
אפסילון ק.נאמ פזנפט 09/12/2019 קיטון -20 0 310 0 0 --
אפסילון ק.נאמ פעלים 09/12/2019 גידול 32,719 0 364,222 0.03 0.03 --
פייגלין חיים צמח 10/12/2019 קיטון -4,719 1,894 930,225 5.14 5.14 -89
אפסילון ק.נאמ שוב 09/12/2019 גידול 776 0 8,204 0 0 --
ילין ק.נאמ שלאג 09/12/2019 קיטון -503,516 0 692,550 1.88 1.88 --
ילין ק.גמל שלאג 09/12/2019 קיטון -3,638 0 1,140,741 3.1 3.1 --
אפסילון ק.נאמ שפהנ 09/12/2019 קיטון -105,879 0 101,560 0.03 0.03 --
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות