מדור אג"ח

  • פער שחר US-10--0.72
  • מרווח תל בונד 20-1.04
  • ציפיות אינפלציה-1.36
  • תחזית ריבית לפי תלבור-0.61
  • מק"מ שנה-0.14

אג"ח ממשלתי

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0142 178.5 0.22 121,112
ממשלתי צמוד 0545 119.7 0.13 22,667
ממשלתי שקלי 0347 150 0.12 213,342
ממשלתי שקלי 0330 102.76 0.1 320,237
ממשלתי שקלי 0928 114.32 0.07 122,266
ממשלתי צמוד 0536 209.16 0.07 38,956
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0545 119.7 3.55 38,055
ממשלתי צמוד 0841 172.58 3.16 27,195
ממשלתי שקלי 0347 150 2.87 100,903
ממשלתי שקלי 0142 178.5 2.69 155,270
ממשלתי צמוד 0536 209.16 1.54 38,306
ממשלתי שקלי 0330 102.76 1.46 136,778
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0545 119.7 6.49 60,550
ממשלתי צמוד 0841 172.58 5.07 27,399
ממשלתי שקלי 0347 150 5.05 87,144
ממשלתי שקלי 0142 178.5 4.26 146,811
ממשלתי צמוד 0536 209.16 3.12 40,708
ממשלתי שקלי 0330 102.76 2.17 114,239
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0324 117.44 -0.03 111,181
ממשלתי שקלי 1123 104.92 -0.03 23,530
ממשלתי צמוד 0529 112.8 -0.03 233,801
ממשלתי שקלי 0425 100.71 -0.03 32,760
ממשלתי שקלי 0722 101.84 -0.02 2,343
ממשלתי שקלי 0323 116.28 -0.02 79,564
שם נייר שער % שינוי מחזור
גליל 5903 143.64 -0.14 56,529
ממשלתי צמוד 1020 102.07 -0.07 41,154
ממשלתי צמוד 0922 115.8 -0.04 74,601
ממשלתי צמוד 0923 113.33 -0.02 111,701
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1020 102.07 -0.22 42,404
גליל 5903 143.64 -0.22 70,296
ממשלתי צמוד 0922 115.8 -0.04 71,961
ממשלתי שקלי 0421 101.82 -0.01 29,971
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0330 102.76 0.1 320,237
ממשלתי צמוד 0529 112.8 -0.03 233,801
ממשלתי שקלי 0347 150 0.12 213,342
ממשלתי צמוד 0922 115.8 -0.01 206,116
ממשלתי משתנה 0520 100.01 0.02 163,487
ממשלתי שקלי 0327 112 0 160,296
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 114.32 1.17 175,979
ממשלתי שקלי 0122 110.66 0.05 175,004
ממשלתי שקלי 0142 178.5 2.69 155,270
ממשלתי שקלי 0330 102.76 1.46 136,778
ממשלתי צמוד 0923 113.33 -0.02 111,701
ממשלתי שקלי 0347 150 2.87 100,903
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 114.32 1.74 158,248
ממשלתי שקלי 0142 178.5 4.26 146,811
ממשלתי שקלי 0122 110.66 0.05 132,586
ממשלתי צמוד 0923 113.33 0.07 117,477
ממשלתי שקלי 0330 102.76 2.17 114,239
ממשלתי שקלי 0324 117.44 0.39 95,873

מדדי אג"ח

שם המדד שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תשואה פנימית מח"מ
מדד תל בונד 20 370.02 0.05 130,852 0.01 4.54
מדד תל בונד 40 341.98 0.01 93,455 -0.02 4.24
מדד תל בונד 60 357.01 0.03 224,307 -0.01 4.4
מדד תל בונד גלובל 384.84 0.79 101,537 4.51 2.93
מדד תל בונד דולר 351.39 0.14 17,724 5 3.17
מדד תל בונד לא צמודות 369.96 0.15 323,510 1.97 3.7
מדד תל בונד מאגר 364.89 0.09 689,271 1.34 3.86
מדד תל בונד צמודות 358.06 0.03 332,686 0.07 4.26

אג"ח קונצרני

שם נייר שער % שינוי מחזור
אול-יר אגח ד 73.93 7.8 7,603
אול-יר אגח ב 86.95 7.21 13,326
אול-יר אגח ה 100.62 4.83 9,386
ארזים אגח 4 81.76 2.61 37
פטרוכימיים אגח ב 58.2 2.07 9
קרדן אן.וי אגח ב 21.68 1.78 80
שם נייר שער % שינוי מחזור
סטרווד ווסט אגח א 34.1 10.93 505
אידיבי פת אגח יד 84.86 7.7 2,643
אול-יר אגח ד 73.93 6.04 1,021
אול-יר אגח ב 86.95 6.04 1,422
אול-יר אגח ה 100.62 5.36 1,298
דה זראסאי אגח ג 93.4 4.36 4,435
שם נייר שער % שינוי מחזור
אול-יר אגח ד 73.93 20.83 859
קרדן אן.וי אגח א 7.4 18.97 3
אידיבי פת אגח יד 84.86 13.48 1,661
סטרווד ווסט אגח א 34.1 9.59 521
אול-יר אגח ה 100.62 7.88 1,365
אול-יר אגח ג 96.96 7.72 2,142
שם נייר שער % שינוי מחזור
סים בכורה סד' ל 9,351 -1.57 30
להב אגח ב 107.8 -0.9 62
דמרי אגח ז 105 -0.68 1,613
לוינשטין נכ אגח ב 111.46 -0.57 93
סאמיט אגח ח 106.86 -0.56 773
פלסטו קרגל אגח ד 104.37 -0.54 31
שם נייר שער % שינוי מחזור
פטרוכימיים אגח 1 23.74 -25.42 684
פטרוכימיים אגח ג 50.06 -18.39 52
פטרוכימיים אגח ב 58.2 -12.32 85
פטרוכימיים אגח ח 91.71 -8.32 1,662
קרדן אן.וי אגח ב 21.68 -6.83 36
מירלנד אגח ז 41 -6.69 64
שם נייר שער % שינוי מחזור
פטרוכימיים אגח 1 23.74 -32.69 417
פטרוכימיים אגח ג 50.06 -18.16 37
מירלנד אגח ז 41 -17.47 51
פטרוכימיים אגח ב 58.2 -16.43 83
קרדן אן.וי אגח ב 21.68 -11.07 185
פלאזה סנט אגח א 21.42 -9.62 9
שם נייר שער % שינוי מחזור
ארפורט אגח ה 110.52 -0.11 33,590
מגדלי תיכון אגח ד 106.15 0.08 29,635
אשטרום נכ אגח 10 113.59 0.11 24,975
גזית גלוב אגח יב 118.93 0.36 20,642
דה זראסאי אגח ג 93.4 1.57 18,230
בינל הנפק אגח י 102.06 0 14,314
שם נייר שער % שינוי מחזור
מקורות אגח 11 119.58 2.16 19,023
פז נפט אגח ח 102.37 -- 17,531
אדמה אגח ב 161.83 0.87 10,495
פז נפט אגח ז 106.46 0.15 9,736
אמות אגח ז 102.18 -- 9,673
דלק קב אגח לא 95.5 2.7 9,628
שם נייר שער % שינוי מחזור
פז נפט אגח ח 102.37 -- 17,531
אדמה אגח ב 161.83 -0.14 10,082
דלק קב אגח לא 95.5 2.22 9,712
אמות אגח ז 102.18 -- 9,673
גזית גלוב אגח יד 101.13 -- 9,401
פסיפיק אגח ב 100.37 -- 9,305

מרווחים מדדי תל בונד

מרווחים מדדי תל בונד

תחזית ארועים אג"ח

שם האג"ח סוג הארוע תאריך תשלום תאריך אקס שיעור תשלום
אגוד הנפק אגח ט ריבית 01/03/20 23/02/20 0.95
אגוד הנפק אגח ט פדיון קרן 01/03/20 23/02/20 16.6667
קרסו אגח ב ריבית 01/03/20 23/02/20 0.6
קרסו אגח ב פדיון קרן 01/03/20 23/02/20 5.5463
תמר פטרו אגח א ריבית 28/02/20 23/02/20 2.345
תמר פטרו אגח א פדיון קרן 28/02/20 23/02/20 4.5827

הנפקת אג"ח קרובות

שם האג"ח תאריך המכרז תאריך פדיון שיעור ריבית היקף גיוס (אלפי ₪)
מגה אור אגח ט 20/02/20 -- 500,000
הפניקס אגח 5 20/02/20 -- 220,000
מליסרון אגח יח 27/02/20 -- --
חנן מור אגח י 01/03/20 -- 80,000
לאומי אגח 181 05/03/20 -- --
אלדן תחבורה 8 (נע"מ) 05/03/20 -- --

אינדיקטורים אג"ח

שם שער שינוי חודשי שינוי השנה שינוי 12 חודשים
מדד המחירים הסיטוניים 92.5 0.3 0.33 0.43
מדד המחירים לצרכן 100.4 -0.4 -0.4 0.3
מדד תשומות הבניה 114.7 0.2 0.17 0.61
ריבית בנק ישראל 0.25 0 0 0.15
ריבית פריים 1.75 0 0 0.15
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות