מדור אג"ח

  • פער שחר US-10--0.74
  • מרווח תל בונד 20-0.94
  • ציפיות אינפלציה-0.55
  • תחזית ריבית לפי תלבור-0.77
  • מק"מ שנה-0.19

אג"ח ממשלתי

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 134.4 1.05 52,106
ממשלתי צמוד 0841 155.5 1.03 6,353
ממשלתי צמוד 0545 104.76 1.02 4,322
ממשלתי שקלי 0142 169.5 0.8 76,744
ממשלתי צמוד 0536 196.52 0.53 28,671
ממשלתי צמוד 0527 113.56 0.33 52,946
שם נייר שער % שינוי מחזור
גליל 5904 155.9 0.66 36,948
ממשלתי צמוד 0923 114.02 0.53 100,528
ממשלתי צמוד 0922 116.47 0.39 40,686
ממשלתי צמוד 0527 113.56 0.38 70,753
ממשלתי צמוד 1025 111.86 0.37 59,843
ממשלתי צמוד 0536 196.52 0.28 33,241
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 134.4 28.38 68,114
ממשלתי צמוד 0545 104.76 24.03 23,396
ממשלתי שקלי 0142 169.5 23.45 103,801
ממשלתי צמוד 0841 155.5 18.91 30,044
ממשלתי צמוד 0536 196.52 16.82 44,893
ממשלתי שקלי 0928 111.07 13.05 216,780
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1019 114.14 -0.04 22,694
ממשלתי צמוד 1020 102.68 -0.02 21,938
גליל 5903 144.54 -0.01 140,624
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0545 104.76 -0.52 13,356
ממשלתי שקלי 0928 111.07 -0.24 268,219
ממשלתי שקלי 0327 109.75 -0.24 114,439
ממשלתי שקלי 0825 106.72 -0.18 93,821
ממשלתי שקלי 0722 101.37 -0.14 63,938
ממשלתי שקלי 1026 143.73 -0.11 150,196
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1019 114.14 -0.17 83,162
ממשלתי משתנה 1121 99.86 -0.09 9,131
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 111.07 0.23 226,210
ממשלתי שקלי 0722 101.37 0.01 196,555
ממשלתי שקלי 0324 116.64 0.05 194,016
ממשלתי צמוד 0923 114.02 0.09 186,744
גליל 5903 144.54 -0.01 140,624
ממשלתי צמוד 1025 111.86 0.22 116,418
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 111.07 -0.24 268,219
ממשלתי שקלי 1026 143.73 -0.11 150,196
ממשלתי צמוד 1020 102.68 0.06 120,752
ממשלתי שקלי 0327 109.75 -0.24 114,439
ממשלתי צמוד 0923 114.02 0.53 100,528
ממשלתי שקלי 0324 116.64 -0.01 98,175
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 111.07 13.05 216,780
ממשלתי שקלי 0327 109.75 11.07 128,751
ממשלתי שקלי 1026 143.73 9 113,788
ממשלתי שקלי 0324 116.64 6.01 108,126
ממשלתי שקלי 0142 169.5 23.45 103,801
ממשלתי צמוד 0527 113.56 11.29 91,722

מדדי אג"ח

שם המדד שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תשואה פנימית מח"מ
מדד תל בונד 20 368.28 0.25 105,656 0.36 4.25
מדד תל בונד 40 340.34 0.25 207,592 0.16 3.85
מדד תל בונד 60 355.33 0.25 313,248 0.26 4.05
מדד תל בונד גלובל 365.63 0.02 42,376 6.04 2.92
מדד תל בונד דולר 347.33 -0.15 19,435 5.66 3.41
מדד תל בונד לא צמודות 360.34 0.07 225,821 2.49 3.62
מדד תל בונד מאגר 358.69 0.15 644,394 1.79 3.69
מדד תל בונד צמודות 356.26 0.23 391,534 0.36 3.93

אג"ח קונצרני

שם נייר שער % שינוי מחזור
מצלאוי אגח ה 105.56 3.59 53
ספנסר אגח ב 89.03 1.63 1,158
סלקום אגח ח 88.95 1.48 7,423
מירלנד אגח ז 41.48 1.34 47
סלקום אגח יא 84.12 1.22 2,639
סלקום אגח יב 79 1.22 4,438
שם נייר שער % שינוי מחזור
אול-יר אגח ד 75.52 14.04 1,186
מירלנד אגח ז 41.48 13.96 102
אלביט הדמיה אגח ט 119.95 12.05 99
סטרווד ווסט אגח א 40.73 10.86 691
אפריקה אגח כח 72.75 9.96 455
אפריקה אגח כו 56.71 9.08 522
שם נייר שער % שינוי מחזור
אנקור אגח ב 101.08 81.15 262
אפריקה אגח כו 56.71 71.83 965
אפריקה אגח כז 54.2 68.11 354
אפריקה אגח כח 72.75 62.1 472
נובל אגח א 90.91 57.35 861
דלשה קפיטל אגח א 96.45 52.72 247
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח א 11.7 -4.26 3
רבד אגח ב 108.96 -2.29 54
אינטרנט זהב אגח ג 31.06 -1.46 88
ברם אגח א 104.98 -1.02 21
מליבו אגח ג 103.95 -1 7
בוני תיכון אגח יב 101.1 -0.78 2
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח א 11.7 -32.33 23
קרדן אן.וי אגח ב 20.6 -21.04 38
אידיבי פת אגח ט 66.9 -7.08 716
פלאזה סנט אגח ב 20.17 -5.44 52
ארזים אגח 2 45 -4.26 1
דלק קב אגח לד 86.87 -4.01 4,323
שם נייר שער % שינוי מחזור
אינטרנט זהב אגח ג 31.06 -69.25 96
אינטרנט זהב אגח ד 29.36 -58.95 1,742
פלאזה סנט אגח ב 20.17 -36.76 40
קרדן אן.וי אגח א 11.7 -34.27 29
פלאזה סנט אגח א 21.75 -29.67 20
קרדן אן.וי אגח ב 20.6 -25.34 140
שם נייר שער % שינוי מחזור
גזית גלוב אגח ד 129 -0.04 85,089
שפיר הנדסה אגח ב 103.65 0.04 20,003
דלק קב אגח לא 90.9 -0.24 15,252
אמות אגח ו 102.3 0.33 14,922
פועלים הנ אגח 34 105.13 0.08 10,740
פועלים הנ אגח 32 121.37 0.13 9,950
שם נייר שער % שינוי מחזור
דלק קב אגח לא 90.9 -2.84 16,418
גזית גלוב אגח ד 129 0.5 11,891
אגוד הנפק אגח יב 99.73 -- 11,240
בזן אגח י 99.91 -- 8,388
אמות אגח ו 102.3 -0.42 8,195
פועלים הנ אגח 36 113.39 0.26 7,103
שם נייר שער % שינוי מחזור
מז טפ הנפק 49 102.64 -- 17,597
פועלים הנ אגח 36 113.39 9.91 16,046
דלק קב אגח לא 90.9 -3.67 11,603
אגוד הנפק אגח יב 99.73 -- 11,240
לאומי אגח 180 106.26 -- 9,423
בזן אגח י 99.91 -- 8,388

מרווחים מדדי תל בונד

מרווחים מדדי תל בונד

תחזית ארועים אג"ח

שם האג"ח סוג הארוע תאריך תשלום תאריך אקס שיעור תשלום
טאואר אגח ז ריבית 02/10/19 24/09/19 1.395
אופל בלאנס אגח ג ריבית 02/10/19 24/09/19 1.25
אפריקה מג אגח ד ריבית 02/10/19 24/09/19 1.375
אלמוגים אגח ה ריבית 02/10/19 24/09/19 2.9
עמידר אגח א ריבית 02/10/19 24/09/19 0.72
עמידר אגח א פדיון קרן 02/10/19 24/09/19 5.5556

הנפקת אג"ח קרובות

שם האג"ח תאריך המכרז תאריך פדיון שיעור ריבית היקף גיוס (אלפי ₪)
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 19/09/19 -- --
כללביט אגח יא 23/09/19 -- 830,000
בזן אגח יא 25/09/19 -- 3,000,000
יצוא אגח א 26/09/19 -- --
אפי נכסים אגח י 30/09/19 -- --
גבאי מניבים אגח י 01/10/19 -- --

אינדיקטורים אג"ח

שם שער שינוי חודשי שינוי השנה שינוי 12 חודשים
מדד המחירים הסיטוניים 93.1 0 -0.21 -2
מדד המחירים לצרכן 101.0 0.2 0.8 0.6
מדד תשומות הבניה 67.72 0.2 2.06 1.15
ריבית בנק ישראל 0.25 0 0 0.15
ריבית פריים 1.75 0 0 0.15
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות