מדור אג"ח

  • פער שחר US-10--0.82
  • מרווח תל בונד 20-0.85
  • ציפיות אינפלציה-0.94
  • תחזית ריבית לפי תלבור-0.77
  • מק"מ שנה-0.16

אג"ח ממשלתי

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 1026 144.09 0.04 70,843
גליל 5904 155.82 0.03 21,178
ממשלתי שקלי 1123 105.88 0.02 32,799
ממשלתי צמוד 0922 116.32 0.02 78,029
ממשלתי שקלי 0825 106.88 0.01 86,618
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0545 108.29 1.76 36,243
ממשלתי צמוד 0841 160.12 1.66 15,547
ממשלתי צמוד 0536 201.18 1.2 17,032
ממשלתי שקלי 0142 171.48 0.8 102,169
ממשלתי שקלי 0347 136.89 0.65 44,073
ממשלתי צמוד 0529 111.32 0.2 74,670
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 136.89 30.76 67,862
ממשלתי צמוד 0545 108.29 28.2 24,539
ממשלתי שקלי 0142 171.48 24.89 104,135
ממשלתי צמוד 0841 160.12 22.44 29,635
ממשלתי צמוד 0536 201.18 19.59 43,518
ממשלתי שקלי 0928 111.4 13.39 217,036
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0545 108.29 -0.38 20,175
ממשלתי צמוד 0841 160.12 -0.31 19,904
ממשלתי צמוד 1020 102.6 -0.19 128,520
ממשלתי צמוד 0529 111.32 -0.18 53,980
ממשלתי שקלי 0347 136.89 -0.15 89,105
ממשלתי צמוד 0536 201.18 -0.11 5,748
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0922 116.32 -0.18 55,065
ממשלתי שקלי 0928 111.4 -0.15 217,404
ממשלתי צמוד 0923 113.84 -0.14 47,226
ממשלתי שקלי 0825 106.88 -0.1 116,346
ממשלתי צמוד 1019 114.09 -0.1 39,734
גליל 5904 155.82 -0.08 33,536
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1019 114.09 -0.22 81,532
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 111.4 0 264,424
ממשלתי צמוד 1020 102.6 -0.19 128,520
ממשלתי שקלי 0722 101.55 -0.01 104,743
ממשלתי שקלי 0142 171.48 -0.01 94,145
ממשלתי שקלי 0347 136.89 -0.15 89,105
ממשלתי שקלי 0825 106.88 0.01 86,618
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 111.4 -0.15 217,404
ממשלתי שקלי 0825 106.88 -0.1 116,346
ממשלתי שקלי 0142 171.48 0.8 102,169
ממשלתי צמוד 0527 113.94 -0.02 92,342
ממשלתי שקלי 0324 116.77 -0.03 82,912
ממשלתי שקלי 0327 110.02 -0.07 74,999
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0928 111.4 13.39 217,036
ממשלתי שקלי 0327 110.02 11.34 126,075
ממשלתי שקלי 1026 144.09 9.27 110,903
ממשלתי שקלי 0324 116.77 6.12 106,790
ממשלתי שקלי 0142 171.48 24.89 104,135
ממשלתי צמוד 0527 113.94 11.67 92,030

מדדי אג"ח

שם המדד שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תשואה פנימית מח"מ
מדד תל בונד 20 369.77 0.17 49,806 0.2 4.21
מדד תל בונד 40 341.37 0.18 62,878 0.04 3.8
מדד תל בונד 60 356.57 0.18 112,683 0.12 4
מדד תל בונד גלובל 366.62 0.17 15,682 6.1 2.86
מדד תל בונד דולר 352.45 0.38 11,413 5.59 3.38
מדד תל בונד לא צמודות 362.38 0.13 112,178 2.4 3.58
מדד תל בונד מאגר 360.77 0.21 324,148 1.64 3.66
מדד תל בונד צמודות 357.78 0.21 190,618 0.17 3.9

אג"ח קונצרני

שם נייר שער % שינוי מחזור
אינטרנט זהב אגח ד 34.67 4.46 703
אינטרנט זהב אגח ג 35.92 2.66 55
אידיבי פת אגח יד 73.68 1.66 1,282
חלל תקש אגח טז 87.22 1.62 134
סים בכורה סד' ל 9,500 1.6 509
סלקום אגח יא 93.19 1.57 447
שם נייר שער % שינוי מחזור
אינטרנט זהב אגח ג 35.92 15.42 28
אינטרנט זהב אגח ד 34.67 15.14 530
אפריקה אגח כז 59.85 7.1 476
אפריקה אגח כח 79.94 6.67 440
אפריקה אגח כו 62.11 6.3 552
פטרוכימיים אגח 1 37.82 5.32 228
שם נייר שער % שינוי מחזור
אפריקה אגח כו 62.11 88.19 938
אפריקה אגח כז 59.85 85.63 357
אנקור אגח ב 102.61 83.89 281
אפריקה אגח כח 79.94 78.12 478
נובל אגח א 87.57 57.51 857
דלשה קפיטל אגח א 96.73 53.16 238
שם נייר שער % שינוי מחזור
אביב ארלון אגח ו 104.17 -2.5 43
אורשי אגח א 101.79 -2.28 33
אלקטרה נדלן אגח ד 111.78 -1.08 147
קרדן אן.וי אגח ב 17.83 -0.94 104
נתנאל גרופ אגח י 106.01 -0.93 1
פורמולה מער אגח א 106.31 -0.74 101
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח ב 17.83 -14.36 47
קרדן אן.וי אגח א 9.17 -12.75 24
מירלנד אגח ז 39.14 -4.54 63
סטרווד ווסט אגח א 38.64 -4.24 476
אקסטל אגח ב 93.24 -3.08 2,394
לוזון קבוצה אגח י 92.5 -2.12 37
שם נייר שער % שינוי מחזור
אינטרנט זהב אגח ג 35.92 -64.44 92
אינטרנט זהב אגח ד 34.67 -51.52 1,672
קרדן אן.וי אגח א 9.17 -48.48 29
קרדן אן.וי אגח ב 17.83 -35.38 135
פלאזה סנט אגח ב 20.82 -34.72 38
פלאזה סנט אגח א 22.53 -27.15 21
שם נייר שער % שינוי מחזור
בי קומיונק אגח ג 89 0.49 9,296
גזית גלוב אגח יג 112.12 0.39 8,360
דלק קב אגח לא 92.55 0.18 7,526
עזריאלי אגח ד 110.42 0.09 7,396
מז טפ הנפק 49 103.37 -0.03 6,821
אפי נכסים אגח ח 106.98 -0.02 6,328
שם נייר שער % שינוי מחזור
אלעד קנדה אגח ב 100.29 -- 15,184
אפי נכסים אגח י 99.71 -- 13,933
דלק קב אגח לא 92.55 3.64 9,796
אלקטרה אגח ה 112.44 0.26 8,205
מז טפ הנפק 49 103.37 0.41 6,784
כללביט אגח יא 102.48 1.33 6,415
שם נייר שער % שינוי מחזור
מז טפ הנפק 49 103.37 -- 15,932
כללביט אגח יא 102.48 -- 15,567
פועלים הנ אגח 36 113.87 10.37 15,512
אלעד קנדה אגח ב 100.29 -- 15,184
אפי נכסים אגח י 99.71 -- 13,933
דלק קב אגח לא 92.55 -1.92 11,592

מרווחים מדדי תל בונד

מרווחים מדדי תל בונד

תחזית ארועים אג"ח

שם האג"ח סוג הארוע תאריך תשלום תאריך אקס שיעור תשלום
ממשלתי שקלי 1026 ריבית 31/10/19 22/10/19 6.25
ממשלתי צמוד 1019 ריבית 31/10/19 22/10/19 3
דלק קב אגח יח ריבית 31/10/19 22/10/19 3.05
דלק קב אגח יח פדיון קרן 31/10/19 22/10/19 24.9985
אלקטרה נדלן אגח ד ריבית 01/11/19 22/10/19 2.25
אלקטרה נדלן אגח ד פדיון קרן 01/11/19 22/10/19 50

הנפקת אג"ח קרובות

שם האג"ח תאריך המכרז תאריך פדיון שיעור ריבית היקף גיוס (אלפי ₪)
בזן אגח יא 25/09/19 -- 3,000,000
לפידות קפיטל אגח א 30/09/19 -- 41,145
אידיבי פת אגח טו 28/10/19 -- --

אינדיקטורים אג"ח

שם שער שינוי חודשי שינוי השנה שינוי 12 חודשים
מדד המחירים הסיטוניים 92.7 -0.4 -0.64 -2.63
מדד המחירים לצרכן 100.8 -0.2 0.6 0.3
מדד תשומות הבניה 114.4 0 0.97 1.15
ריבית בנק ישראל 0.25 0 0 0.15
ריבית פריים 1.75 0 0 0.15
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות