חדשות אגוד

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אגוד - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • נחתמה תוספת להסכם בין מזטפ לבעמ"נ באגוד, כוללת בין היתר הא...
  • אגוד - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אגוד - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אגוד-אישור עקרונות לתכנית התייעלות:הגדלת יחסי ההון,שינויים...
  • אגוד - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אגוד - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אגוד - שבי שמר תחליף את ישראל טראו בתפקיד מנכ"ל הבנק,כפוף
  • אגוד-ישראל טראו יחדל לכהן כנמכל הבנק,מועד סיום כהונתו יקבע...
  • אגוד - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור בנקים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות