MTFי MSCI שווקים מתעוררים

מחיר פדיון
105.56
מחיר קנייה
105.56
 
3.34%
 
 (3.41  נק')
 • % החודש-0.56%
 • % השנה-5.45%
 • % 3 חודשים-4.11%
 • % 12 חודשים-3.17%
 • סטיית תקן (שנה)19.09
 • שארפ (שנה)-0.17
 • מספר נייר:5119490
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 4D
 • דמי ניהול: 0.6
 • היקף נכסים (מ' ₪): 32.1
 • מנהל הקרן מגדל
 • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נא...
 • הוראות עד השעה 15:15
 • תאריך הקמה 28/07/14
 • שינוי מדיניות אחרון
 • שעור הוספה 0
 • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
טווח 52 שבועות
119.93גבוה
נמוך101.8
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 08/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות צמוד מט"ח שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 06/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -4.38 -4.36
תחילת השנה 3.4 --
נכון ל - 06/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 1018 21.7 8,100,000 8.1
TREASURY BILL B 0... 21.25 2,200,000 7.93
TREASURY BILL B 0... 16.88 1,745,000 6.3
פקדון בבנק מסוים 13.36 1,366,762 4.99
מקמ 918 10.72 4,000,000 4
TREASURY BILL B 1... 8.56 880,000 3.19
TREASURY BILL B 1... 7.46 770,000 2.78
TREASURY BILL B 0... 4.54 465,000 1.7
פקדון בבנק מסוים 2.61 973,308 0.97
מקמ 1118 1.6 599,000 0.6
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מגדל
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 28,794.82
נתח שוק: 11.83%
מספר קרנות: 252