חדשות אשטרום נכסים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אשטרום נכסים - מצגת לשוק ההון-אוגוסט 2019
  • אשטרום נכסים - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אשטרום נכסים - נכדה השלימה רכישת נכס באנגליה, המשך
  • אשטרום נכסים - שותפות(50%)השלימה מכירת נכס בגרמניה-המשך19.5.19
  • אשטרום נכסים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אשנכ-מצגת לשוק ההון-מאי 19-על בסיס דוחות כספיים 31.3.19
  • אשנכ- תוצאות הנפקה אגח 10 עפ"י דוח הצעת מדף מיום 18.4.19
   | קישור ל-PDF
  • אשטרום נכסים - תוצאות מכרז מוסדי לקראת הנפקה לציבור של אגח 10
  • אשטנכ-בת במו"מ לרכישת שני נכסים מניבים באנגליה בתמורה...
  • אשטרום נכסים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות