אודות החברה

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ
277,670
חיפושי נפט וגז
2009
קסלמן וקסלמן
---
1531
514329580
073-3242742
073-3242835
יורופארק יקום (בנין צרפת), קיבוץ יקום 6097200
החברה, אלון חיפושי גז טבעי בע"מ, עוסקת בהשקעות בתחום חיפוש והפקת נפט וגז טבעי בישראל, זאת באמצעות החזקה של כ-95% מהזכויות בשותפות דור חיפושי גז.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות