אודות החברה

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ
155,987
נדל"ן מניב בישראל
1973
זיו האפט
---
771
520032178
03-7655000
03-7655056
רח' יגאל אלון 65, תל אביב 6744316
החברה, גבאי מניבים ופיתוח בע"מ (לשעבר אנגל משאבים), בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות עוסקת בשני תחומי פעילות:
- נכסים מניבים: פעילות החברה כוללת ייזום, ניהול, אחזקה והשכרה של מבני משרדים, מסחר, תעשיה ומגורים (במקבצי דיור) המושכרים לממשלת ישראל. כמו כן לקבוצת גבאי מניבים זכויות בקרקע בייעוד להקמת מבנה לתעשיה קלה, וזכויות נוספות במבנה קיים בייעוד למשרדים.
- בניה למגורים בישראל ובחו"ל (בעיקר בצ'כיה ורומניה): הפעילות היזמית בתחום זה כוללת זכויות בפרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות