אודות החברה

טלרד נטוורקס בע"מ
67,241
ציוד תקשורת
1951
קוסט פורר גבאי את קסירר
1619
510852643
073-2467474
073-2467555
רח' בת שבע 1, לוד 7120101
החברה, טלרד נטוורקס עוסקת בתכנון, מחקר ופיתוח, ייצור (באמצעות קבלני משנה), שיווק, מכירה, תמיכה ותחזוקה של מוצרי תקשורת למפעילי תקשורת אלחוטית בחו"ל וכן לספקי ציוד תקשורת
בינלאומיים בתחום התקשורת הקווי (מגזר מוצרים, פתרונות ושירותים למפעילי תקשורת).
בנוסף, החברה עוסקת באמצעות החברות הבנות בתחום תשתיות תקשורת ו IT. הפעילות בתחום זה כוללת שירותי תכנון, הקמה, אינטגרציה, תמיכה ואחזקה של תשתיות למרכזי נתונים, חדרי בקרה, רשתות תקשורת אופטיות ואלחוטיות וזאת למגוון לקוחות, ובכלל כך לגופים ממשלתיים ופרטיים בישראל ובחו"ל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות