אודות החברה

טלרד נטוורקס בע"מ
59,498
ציוד תקשורת
1951
קוסט פורר גבאי את קסירר
1619
510852643
073-2467474
073-2467555
רח' בת שבע 1, לוד 7120101
החברה, טלרד נטוורקס עוסקת במספר מגזרים:
1. מוצרים, פתרונות ושירותים למפעילי תקשורת - במסגרת זו עוסקת החברה בתכנון, מחקר ופיתוח, ייצור (באמצעות קבלני משנה), שיווק, מכירה, של ציוד תקשורת (בעיקר תקשורת אלחוטית לאינטרנט בפס רחב), וכן בתכנון, התקנה, תמיכה ואחזקה של רשתות תקשורת וציוד תקשורת. מרביתה המוחלט של פעילות החברה בתחום זה בחו"ל (למעט פעילות הפיתוח המתבצעת בעיקרה בישראל), ובעיקר למול מפעילי תקשורת וספקי אינטרנט.
2. תשתיות תקשורת ו- IT - במסגרת זו מבצעת החברה פרויקטים הכוללים תכנון, הקמה, אינטגרציה, תמיכה ואחזקה של מגוון רחב של תשתיות תקשורת ומערכות IT. פעילות החברה בתחום זה בישראל, למול מגוון לקוחות ובעיקר למול גופים ממשלתיים ומוסדיים.
3. מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים - במסגרת זו עוסקת החברה בהתאמת פתרונות בשיטת מיקור תהליך עסקי (BPO - Business Process Outsourcing) תוך התמחות בביצוע פרויקטים בתחומי הלוגיסטיקה והתפעול, ההכשרות וההדרכות, הטמעת מערכות, ניהול מאגרי מידע, סריקה ודיגיטציה של מסמכים וכן מתן שירותי ניהול מידע הנדסיים ושירותי GIS (Geographic Information Systems) ועוד. פעילות החברה בתחום זה בישראל, למול מגוון לקוחות ובעיקר למול גופים ממשלתיים ומוסדיים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות