חדשות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אדו-אסיפת אגח ז-וח ב-5.2.20-דיווח החב בדבר הצעה למחזיקי האגח..
  • איידיאו גרופ-זימון אסיפה ל-9.2.20-העמדת אג"ח ז,ח לפירעון מיידי
  • איידיאו גרופ - תשובת החברה למכתב מטעם הנאמן לאג"ח
  • אדו-אסיפת אגח ב-3.2-דיווח,דיון בק"ע נקיטת הליכים והעמדה לפרעון
  • אדו-הבהרות לבקשת הרשות בק"ע התפטרות דח"צים,הצעת תיקון ש.נאמנות
  • אדו-טיוטת תיקון לשטר נאמנות ונוסח התחייבות של ףויפעונןעP ADO
  • אדו-זימון אסיפת מחזיקי אגח ז ל-26.1.20 לדיון בעסקת ADP
  • אדו-זימון אסיפת מחזיקי אגח ח ל-26.1.20 לדיון בעסקת ADP
  • אדו-תפסיק לאחד דוחות ,ADOPהפרות בשטר, ADOP תעמיד מקורות לתשלום
  • אדו- בוחנת עם יועציה את החלטות שהתקבלו בADOP בק"ע ה.רכש לADLER

  חדשות סקטור

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות