חדשות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • כלכל,מבני-עדכון בק"ע ניירות הערך של כלכלית ירושלים במדדים
   | קישור ל-PDF
  • מיזוג כלכלית עם מבני נרשם ברשם החברות ביום 4.11.19
  • כלכלית ירושלים-קביעת פקטור מגבלת משקל החל מתום המסחר ב31.10.19
   | קישור ל-PDF
  • התקיימו התנאים המתלים להשלמת מיזוג כלכל לתוך מבני,תעודת ...
  • כלכלית ירושלים - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • כלכלית ירושלים - מצגת קבוצת מבנה לשוק ההון
  • כלכלית-דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח סדרות יב ו-יג, הזמנות: 23.7.19
   | קישור ל-PDF
  • כלכלית ירושלים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • כלכלית ירושלים - מצגת לשוק ההון
  • אישור הסכם מיזוג כלכל לתוך מבני, תקנון,שיפוי,אסיפה ב14.5.19
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות