מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין 0 1 1,087.32
ציבור 100 -- 6,584,852.06

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
299 35.6 419,687,724.28 540,725.66

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
פסגות 7.74 117,992
מגדל 5.79 87,995
הראל 5.1 77,454
קסם 3.66 55,630
מור 2.81 42,905

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה