• מספר נייר 1940402
 • סוג נייר אג"ח
 • ענף קונצרני צמוד מדד
 • סקטור בנקים
 • מחזור יומי 2,183,406
 • מחזור פתיחה 3
 • מחזור נעילה 91,100
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 128.77
 • שער פתיחה 0% 128.77
 • שער ממוצע -0.03% 128.73
 • היקף סדרה 1,558,222,800
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 2,005,900
 • פקודה מזערית 7,800
 • תמורה ממוצעת (90 יום) 5,046,461
 • סה"כ עסקאות 84
טווח יומי
128.77 128.72
טווח 52 שבועות
130.85 128.46
 • יומי
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • חצי שנתי
 • שנתי
 • 5 שנים
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-0.04 492,518 633,969 128.72
-0.05 55,000 70,790 128.71
-- -- -- --
-- -- -- --
0 250,000 321,925 128.77
לימיט שווי כמות % שינוי
128.77 321,925 250,000 0
128.82 193,230 150,000 0.04
128.84 12,884 10,000 0.05
128.85 25,770 20,000 0.06
128.87 1,085,229 842,112 0.08

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
17:24 128.73 -0.03% 70,774 91,100
17:24 128.72 -0.04% 70,774 91,100
17:12 128.73 -0.03% 129,782 167,068
17:12 128.73 -0.03% 50,000 64,365
17:12 128.73 -0.03% 173,373 223,183
17:12 128.73 -0.03% 26,627 34,277
17:11 128.73 -0.03% 23,373 30,088
17:11 128.73 -0.03% 189,905 244,465
17:11 128.73 -0.03% 7,800 10,041

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 28/03/20
תשלום קרן אחרון 28/03/21
דרוג מעלות + אופק יציב ilAA+
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa1.il
שיעור ריבית 4.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 28/03/20
תאריך אקס 16/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.43
ערך מתואם ברוטו 126.06
מח"מ 0.59
נטו מקוזז -0.03
נטו להחזקה -2.9
ערך מתואם נטו 124.94
טווח לפדיון 1.1
מרווח ממשלתי 1.63

פרופיל חברה

לוגו חברת הפועלים הנפקות בע"מ

מאז התאגדותה, החברה הינה "תאגיד עזר" כמשמעותו בחוק הבנקאות. עיקר עיסוקה של החברה - גיוס מקורות כספיים בדרך של הנפקת כתבי התחייבות נדחים או אגרות חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים. הבנק אחראי כלפי החברה לתשלומי הריבית והקרן בגין כתבי ההתחייבות ואגרות החוב. החברה היא בבעלותו המלאה של בנק הפועלים, המחזיק בכל מניותיה במישרין ובאמצעות חברות בנות בבעלות מלאה שלו.

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה

דוחות

תקופה Q3/2019 Q3/2018 Y/2018
הכנסות 44,909 190,715 832,653
רווח נקי 243 246 234
הון עצמי 36,166 35,972 35,676
סך מאזן 26,237,782 25,052,720 26,466,088
נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לא נמצאו החזקות בעלי עניין
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות