פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/24
תשלום קרן אחרון 31/03/24
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.3
ערך מתואם ברוטו 103.35
מח"מ 3.79
נטו מקוזז -0.2
נטו להחזקה -0.33
ערך מתואם נטו 102.85
טווח לפדיון 4.11
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 3.76 -- -- 610,183 610,183
31/03/21 3.75 -- -- 608,512 608,512
31/03/22 3.75 -- -- 608,512 608,512
31/03/23 3.75 -- -- 608,512 608,512
31/03/24 3.76 100 16,226,986 610,179 16,837,165
סה"כ 16,226,986 3,045,898 19,272,884
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות