אודות החברה

דקמא קפיטל בע"מ
47,028
בנייה
2005
עמית חלפון
---
1529
513627901
072-2212234
072-2212237
רח' בר כוכבא 16, בני ברק 5126107
החברה, דקמא קפיטל בע"מ (לשעבר גבאי התחדשות עירונית), ומשקיע נוסף המאוגד כשותפות זרה, מהווים ביחד קרן השקעות בנדל"ן בשם תמיר פישמן קרן נדל"ן. חלקה של החברה בקרן הינו כ-92%.
הקרן הוקמה במטרה להתמחות בהשקעות בנדל"ן, בעיקר באמצעות השקעות בפרויקטים של ייזום, בניה, שיפוץ, שיווק, השכרה, ניהול ופיתוח של נכסי דלא ניידי למגורים ולמסחר, בעיקר במדינות מזרח אירופה.
בפבר' 2017 החליט דירקטוריון דקמא קפיטל, על כניסתה של החברה לפעילות בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. בפבר' 2018 נחתם הסכם עם חברת דקמא בע"מ, לפיו החברה תחל לפעול בתחום מתן אשראי מגובה בביטחונות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות