אודות החברה

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ
21,741
השקעות במדעי החיים
1982
סומך חייקין
433
520039181
073-2753450
073-2753451
קרית עתידים (בנין 7), תל אביב 6158101
החברה, מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ, יחד עם זטיק טכנולוגיות בע"מ, שהינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה' פועלות בתחום פיתוח ומסחור טכנולוגיות דיאגנוסטיקה חדשניות לאבחון, גילוי
מוקדם ומעקב אחר מחלות הסרטן, ובכלל זה בפיתוח בדיקות עבור צרכי שוק ברורים בשווקים עולמיים גדולים וצומחים.
מוצרי הקבוצה מתבססים הן על פיתוח ומסחור של טכנולוגיה
לצביעה אבחנתית וזיהוי של תאים סרטניים והן של סמנים המבוססים על מולקולות וגנים שונים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות