חדשות אפולו פאוור אפ 2

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפלפ-דוח BWR- בחינה וניסויים לשימוש ביריעה הסולארית על גג רכב
  • אפלפ-אסיפה ב-12.2.20-אישור הצעה פרטית(כ-8.1%) לבעלת השליטה בחב
   | קישור ל-PDF
  • אפולו-סולארפיינט(בת)בהסכם להוכחת היתכנות עם ENERGISA הברזילאית
  • אפלפ-אישור הצטרפות החברה וחב הבת לתכנית ה-LANE LAST של דרייב
  • אפלפ-הוחלט לפעול לשינוי תנאי אופ 2:הפחתת תוספת המימוש וקיצור..
  • אפולו פאוור - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • אפלפ-עדכון בק"ע השת"פ לפיתוח היריעה הסולארית הגמישה,פרטים,המשך
  • אפלפ-בהמ"ש אישר הארכת תקופת מימוש אופ ,3כפוף להתנגדיות תוך 10
  • אפלפ-הצלחה בבדיקת התכנות ליישום היריעה הסולארית הגמישה ..
  • אפולו פאוור - דוח רבעון 2 לשנת 2019

  חדשות סקטור קלינטק

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות