גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.26 -0.34
תחילת השנה -0.26 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 5.98
04/2019 6
03/2019 5.76
02/2019 5.74
01/2019 5.67
12/2018 5.54
תקופה היקף נכסים
11/2018 6.52
10/2018 7.25
09/2018 8.22
08/2018 8.42
07/2018 8.26
06/2018 8.34

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 0.08
04/2019 0.03
03/2019 -0.06
02/2019 -0.09
01/2019 -0.26
12/2018 -0.61
תקופה גיוסים/פדיונות
11/2018 -0.66
10/2018 -0.54
09/2018 -0.04
08/2018 0.08
07/2018 -0.41
06/2018 0.1