גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.07 2.46
תחילת השנה 3.82 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
10/2019 10.26
09/2019 8.05
08/2019 8.43
07/2019 7.77
06/2019 6.53
05/2019 5.98
תקופה היקף נכסים
04/2019 6
03/2019 5.76
02/2019 5.74
01/2019 5.67
12/2018 5.54
11/2018 6.52

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
10/2019 2.07
09/2019 -0.39
08/2019 0.73
07/2019 1.27
06/2019 0.44
05/2019 0.08
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 0.03
03/2019 -0.06
02/2019 -0.09
01/2019 -0.26
12/2018 -0.61
11/2018 -0.66
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות