אודות החברה

לידר החזקות והשקעות בע"מ
329,142
השקעה ואחזקות
1991
קסלמן וקסלמן
318
520037664
03-6845500
03-6845550
רח' הארבעה 21, תל אביב 64739
החברה, לידר החזקות והשקעות בע"מ, הינה חברת השקעות שעיקר פעילותה הינו בתחומי שוק ההון, התעשיה והנדל"ן, בעיקר באמצעות החזקותיה בחברות מוחזקות.
עד פבר' 2016 פעלה לידר השקעות גם בתחום הביוטכנולוגיה והטכנולוגיה, כאשר במועד האמור הושלמה עיסקה במסגרתה מכרה את עיקר החזקתה בחברה הציבורית אם.אר.פי.
נציין עוד כי עד אוק' 2016 פעלה קבוצת לידר השקעות בתחום ההנפקות, בתחום המסחר בניירות ערך ובפעילויות נוספות בתחום הברוקראג'.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות