חדשות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • איתמר מדיקל - מצגת משקיעים- ינואר 2020
  • אתמר-דיווח מקדמי להכנסות רבעון רביעי 2019 ותחזית הכנסות ל2020
  • איתמר מדיקל - נבחרה להשתתף בפרויקט 10K היוקרטי של מכון ויצמן
  • אתמר-עדכון אנליזה(פרוסט)בגין דוחות כספיים-מחיר היעד נותר 1.51ש
  • איתמר מדיקל - מצגת משקיעים
  • אתמר-הסכם לשיווק ישיר של ONE ,WATCHPATהיקף 4.5מ$ עד סוף ..2020
  • איתמר מדיקל - מצגת משקיעים
  • אתמר-CMS פרסם החלטה בדבר עדכון מיטיב של הכיסוי הביטוחי של....
  • איתמר מדיקל - הכללת WATCHPAT במדיניות כיסוי ביטוחי של BSC
  • אתמר-עדכון אנליזה(פרוסט)בגין דוחות כספיים-מחיר היעד נותר 1.51ש

  חדשות סקטור

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות