אודות החברה

מנרב אחזקות בע"מ
613,808
בנייה
1969
סומך חייקין
155
520034505
08-8516262
08-8521295
רח'' הבושם 3, א.ת אשדוד 77101
החברה, מנרב אחזקות בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות הבת, בתחומים הבאים:
- ייזום ובניה למכירה: יזום ובניית פרויקטים למגורים בארץ ובחו"ל.
- ביצוע עבודות קבלניות לבנייה במגזר הציבורי, העיסקי והפרטי.
- איכות הסביבה: הקמה והפעלה של מכונים לטיהור מי שפכים.
- השכרה וניהול נכסים מניבים אשר בבעלותה או שנבנו על ידה.
- תעשיה: יצור, יבוא ושיווק ארונות, אביזרים נלווים לאמבט, לוקרים ופרופילים מ-PVC.
- אחרים: מחקר ופיתוח בתחום ההדברה הביולוגית והפעלת בתי קירור.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות