אודות החברה

שיכון ובינוי בע"מ
7,813,612
בנייה
1987
סומך חייקין
1068
520036104
03-6301111
03-6301595
רח' הירדן 1א', איירפורט סיטי, לוד 70100
החברה, שיכון ובינוי בע"מ, והחברות בשליטתה עוסקות בארבעה תחומי פעילות:
- קבלנות תשתית ובניה בארץ ובחו"ל: הפעילות כוללת בין היתר סלילת כבישים, תשתיות רכבת, תשתיות גז, בנית גשרים, ביסוס, מינהור, עבודות קידוח, דחיקת צנרת, תשתיות חשמל, מים וביוב, הנחת סיבים אופטיים, הקמת תחנות הידרואלקטריות וחפירה.
- ייזום למגורים בישראל ובאירופה: ייזום פרויקטים לבניה למגורים ושלא למגורים, המיועדים למכירה ו/או השכרה, לרבות רכישה, תכנון, השבחה פיתוח ומכירה של קרקעות בבעלות הקבוצה וכן החזקה של נכסים מניבים.
- אנרגיה מתחדשת: ייזום, הקמה והפעלה של מתקנים ליצור חשמל.
- זכיינות: מימון, תכנון ותפעול פרוייקטים בתחום התשתיות, בישראל ובחו"ל.
לקבוצת שיכון ובינוי מספר אזורי פעילות עיקריים - אמריקה, אפריקה, אירופה וישראל.
באוג' 2018 הושלמה עסקת העברת השליטה, מידי אריסון השקעות לידי חב' Capital שבשליטתו העקיפה של מר נתי סיידוף.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות