חדשות אידיבי פת אגח ט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אידיבי פתוח-כ.התחייבות החברה למחזיקי אג"ח ט,יא,יג ויד- תיקון
  • אדבפ-אסיפת אגח ט 12.8-דיון בנקיטת הליכים לרבות העמדה לפירעון..
  • "הרוכש הנוסף" בהסכם כללבט טוען כי אדבפ הפרה את ההסכם,אדבפ פועל
  • אדבפ-אלשטיין הודיע לממונה על משיכת הבקשה להיתר שליטה בכללבט
  • אידיבי פתוח - תגובה לפרסומים בק"ע מכתב דח"צ לדירקטוריון
  • הרוכש הודיע לאדבפ על מימוש האופציה לרכישת כ-4.99% בכללבט-המשך
  • אידיבי פתוח - שולם לפידות הודיע על כוונתו לסיים תפקידו כמנכ"ל
  • אידיבי פתוח - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אדוארדו אלשטיין הגיש לממונה בקשה להיתר שליטה בכלל ביטוח
  • אדפ-התייחסות לעמדת רשות ני"ע בק"ע עסקאות ההחלף של אדפ וכללבט,פ

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות