מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 24.12 3 248,248.02
בעלי עניין 69.88 4 718,903.25
ציבור 6 -- 61,853.76

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
78 7.43 1,070,649.56 76,369.43

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלטשולר שחם 4.13 42,429
פסגות 1.58 16,267
מיטב תכלית 0.58 5,908
קסם 0.43 4,410
הראל 0.37 3,818

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה