חדשות מיקרומדיק אפ 23

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מיקרומדיק - בימ"ש אישר הארכת תקופת מימוש אופציה 22 עד 27.2.20
  • מקטכ-אישור סעד זמני להארכת תקופת מימוש לאופציה 22 עד ל-15.1.20
  • מיקרומדיק-עדכון עסקי תמציתי ומידע כספי וולונטרי לרבעון 3 2019
  • מקטק-במ"ש אישר סעד זמני להארכת תקופת מימוש אופ 22 עד 29.12.19
  • מקטכ-הוחלט לפעול להארכת תקופת מימוש אופציה סדרה 22 עד 27.2.20
  • מיקרומדיק - פתיחת מסחר ביום 6.11.19-מיקרומדיק אפ 23
   | קישור ל-PDF
  • מיקרומדיק - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מקטכ-עדכון עסקי תמציתי ומידע כספי וולונטרי לרבעון 1 לשנת 2019
  • מקרטק-סיום בהסכמה הסכם AXELLA בקע מוצר אבחון סרטן שלפוחית השתן
  • מיקרומדיק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות