גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 5.16 0.69
תחילת השנה 17.3 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
07/2019 19.32
06/2019 14.28
05/2019 9.56
04/2019 4.91
03/2019 1.82
02/2019 1.94
תקופה היקף נכסים
01/2019 1.94
12/2018 1.83
11/2018 2.21
10/2018 2.37
09/2018 2.66
08/2018 3.12

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
07/2019 5.16
06/2019 4.47
05/2019 4.9
04/2019 2.92
03/2019 -0.08
02/2019 -0.05
תקופה גיוסים/פדיונות
01/2019 -0.01
12/2018 -0.24
11/2018 -0.14
10/2018 -0.11
09/2018 -0.4
08/2018 -0.08
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות