גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 4.47 -0.43
תחילת השנה 12.14 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
06/2019 14.28
05/2019 9.56
04/2019 4.91
03/2019 1.82
02/2019 1.94
01/2019 1.94
תקופה היקף נכסים
12/2018 1.83
11/2018 2.21
10/2018 2.37
09/2018 2.66
08/2018 3.12
07/2018 3.22

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
06/2019 4.47
05/2019 4.9
04/2019 2.92
03/2019 -0.08
02/2019 -0.05
01/2019 -0.01
תקופה גיוסים/פדיונות
12/2018 -0.24
11/2018 -0.14
10/2018 -0.11
09/2018 -0.4
08/2018 -0.08
07/2018 -0.01
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות