גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.8 0.06
תחילת השנה 15.87 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
11/2019 18.67
10/2019 18.46
09/2019 19.09
08/2019 19
07/2019 19.32
06/2019 14.28
תקופה היקף נכסים
05/2019 9.56
04/2019 4.91
03/2019 1.82
02/2019 1.94
01/2019 1.94
12/2018 1.83

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
11/2019 -0.8
10/2019 -0.85
09/2019 -0.13
08/2019 0.36
07/2019 5.16
06/2019 4.47
תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 4.9
04/2019 2.92
03/2019 -0.08
02/2019 -0.05
01/2019 -0.01
12/2018 -0.24
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות