פרטי הקרן

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 30,318.25
  • 9.03%
  • 258
  • 03-5194031
  • 03-5194031
  • סעדיה גאון 26 , תל-אביב 67135
  • http://www.msh.co.il

רשימת קרנות מנוהלות