אודות החברה

נייר חדרה בע"מ
813,738
עץ, נייר ודפוס
1951
בריטמן אלמגור זהר ושות'
632
520018383
04-6349405
04-6339740
ת.ד 142, א. תעשיה חדרה 38101
החברה, נייר חדרה בע"מ, עוסקת במישרין או באמצעות חברות בת בייצור ומכירה של נייר אריזה, שירותי איסוף ועיבוד פסולת נייר (אשר כחלק מהליך ייצור הנייר עוברת תהליך של מיחזור), ייצור אריזות קרטון גלי ואריזות למוצרי צריכה, וכן בייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה. בנוסף, לחברה פעילות בתחום שיווק מוצרי צרכי משרד.
במרץ 2015 מכרה נייר חדרה את אחזקותיה בחוגלה-קימברלי, שבאמצעותה עסקה בייצור ושיווק מוצרי נייר ביתיים, מוצרי היגיינה נשית, חיתולים חד פעמיים, מוצרי ספיגה למבוגרים ומוצרים משלימים לנקיון ולמטבח.
באוג' 2015 הושלמה עסקה, לפיה מכרה כלל תעשיות לפימי את מלוא החזקותיה בנייר חדרה (כ-59% מהון המניות המונפק והנפרע).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות