אודות החברה

שמן משאבי נפט וגז בע"מ
596
מעטפת
2010
ליאון, אורליצקי ושות'
---
1595
514532456
03-7615000
03-7615020
רח' מנחם בגין 144 א', תל אביב 6492102
תחום הפעילות היחיד של החברה, שמן משאבי נפט וגז בע"מ, הינו פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בישראל.
בינואר 2016 הועבר המסחר בניירות הערך של החברה לרשימת השימור, ובחודש אפריל שונה הסיווג הענפי של שמן נפט וגז למעטפת.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות