חדשות טלדור

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • טלדור - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • טלדר-זכתה במכרז ראמ"ה למתן שירותים לתקופה של שנתיים...
  • טלדור - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • טלדור - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • טלדור - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • טלדר-הוגשה עתירה נגד חב בשליטת אפנכ ושוב בק"ע זכייתם במכרז...
  • טלדור - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • טלדור- עדכון בק"ע הצעת המכרז להקמת קריית תקשוב בב"ש,המשך
  • טלדר-רשות ני"ע החליטה לפתוח בהליכי אכיפה מנהלי נגד החב...
  • טלדור - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור שרותי מידע

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות