חדשות תמדא

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • תמדא-ש - מצגת לשוק ההון - יולי 2019
  • תמדא-ש-אסיפה לאישור עסקת מיזוג עם אר.סי.קיי.אם סי ב...9.7.19
  • תמדא-ש - מצגת לשוק ההון-יוני 2019
  • תמדא-RCK החלה במימוש הספקת שתילים למגדלת(בשליטת טגדר),המשך
  • תמדא-ש - מצגת RCK לשוק ההון - יוני 2019
  • תמדא-ש-עסקת מיזוג אר.סי.קיי.אם.סי,הקצאה פרטית ועוד,אסיפה ב2.7
   | קישור ל-PDF
  • תמדא-ש-נחתם הסכם המיזוג עם אר.סי.קיי כנגד הקצאת 65% בחברה-המשך
  • תמדא-ש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • תמדא-RCK קיבלה מהיק"ר רשיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לחוות...
  • תמדא-ש-לבקשת סגל רשות ני"ע נוספו הבהרות בק"ע מ.הבנות מותנה...

  חדשות סקטור מעטפת