אודות החברה

אקסטל לימיטד
--
בנייה
2014
קוסט פורר גבאי את קסירר
1622
1811308
03-6111000
03-6133355
דרך מנחם בגין 11, רמת גן 5268104
החברה, אקסטל לימיטד, הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב, להשקעה בנדל"ן בארה"ב. לאקסטל שני תחומי פעילות עיקריים:
- ייזום ופיתוח של נדל"ן, בעיקר למגורים ו/או למסחר ו/או למלונאות, למכירה במנהטן ניו יורק.
- נדל"ן להשקעה: רכישה, החזקה והשבחה של נכסי נדל"ן (לרבות קרקעות) וכן רכישה והפעלה של נדל"ן מניב, במנהטן ניו יורק.
כמו כן מחזיקה אקסטל באמצעות חברה כלולה, במלון INTERCONTINENTAL BOSTON בבוסטון.
נציין כי אקסטל הינה חברה זרה, שנתאגדה באיי הבתולה הבריטיים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות