חדשות מדלי אגח א

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מדלי קפיטל - 10K FORM- דוחות כספיים לתקופה שהסתיימה ביום 30.9.19
  • מדלי-סיום תוקפת ה-SHOP GO במסגרת הסכם מיזוג המתוקן עם SIERRA
  • מדלי קפיטל - 8K-דוחות כספיים לרבעון 3 שהמסתיים ביום 30.6.19
  • מדלי קפיטל-PR ומצגת משקיעים-הסכמי מיזוג מתוקנים עם SIERRA-המשך
  • מדלי קפיטל - שינויים בהסכם מיום 4.7.19
  • מדלי קפיטל - תיקונים מוצעים לשטר נאמנות לאגח א מיום 23.1.18
  • מדלי-דו"חות החברה לרבעון המסתיים ביום 31.3.19 פורסמו בחו"ל
   | קישור ל-PDF
  • מדלי קפיטל - דוחות כספיים ליום 31.3.19 - K-8 םעןF
  • מדלי-PR מטעם MANAGEMENT ASSET MARATHON בק"ע המזוג עם SIERRA
  • מדלי קפיטל-פנייה מטעם NEXTPOINT בק"ע המיזוג הצפוי עם SIERRA

  חדשות סקטור שירותים פיננסיים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות