פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/03/20
תשלום קרן אחרון 31/03/21
דרוג מעלות + אופק יציב ilAA-
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa3.il
שיעור ריבית 5.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 19/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.9
ערך מתואם ברוטו 124.35
מח"מ 0.75
נטו מקוזז 0.29
נטו להחזקה -1.76
ערך מתואם נטו 123.12
טווח לפדיון 1.2
מרווח ממשלתי 1.65

תיאור אג"ח

• אג"ח אינן מובטחות בשעבוד
• עילות לפירעון מיידי:
- אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאג"ח, תוך 30 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
- אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל
- אם ימונה כונס נכסים

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 5.1 42.86 251,405 29,917 281,322
31/03/21 2.91 57.14 335,206 17,083 352,289
סה"כ 586,611 47,000 633,611
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות