פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/03/20
תשלום קרן אחרון 31/03/21
דרוג מעלות + אופק יציב AA-
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa3
שיעור ריבית 5.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 19/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.29
ערך מתואם ברוטו 121.71
מח"מ 1.25
נטו מקוזז -0.05
נטו להחזקה -1.32
ערך מתואם נטו 121.23
טווח לפדיון 1.69
מרווח ממשלתי 1.19

תיאור אג"ח

• אג"ח אינן מובטחות בשעבוד
• עילות לפירעון מיידי:
- אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאג"ח, תוך 30 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
- אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל
- אם ימונה כונס נכסים

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 5.1 42.86 605,282 72,029 677,311
31/03/21 2.91 57.14 807,043 41,128 848,172
סה"כ 1,412,326 113,157 1,525,483
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות