פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/09/22
תשלום קרן אחרון 30/09/22
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/09/19
תאריך אקס 22/09/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.86
ערך מתואם ברוטו 106.93
מח"מ 3.05
נטו מקוזז -1.45
נטו להחזקה -1.65
ערך מתואם נטו 106.35
טווח לפדיון 3.19
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/09/19 2.74 -- -- 475,651 475,651
30/09/20 2.75 -- -- 476,952 476,952
30/09/21 2.75 -- -- 476,952 476,952
30/09/22 2.75 100 17,343,709 476,952 17,820,661
סה"כ 17,343,709 1,906,507 19,250,216
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות