פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/09/22
תשלום קרן אחרון 30/09/22
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/09/20
תאריך אקס 21/09/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -1.09
ערך מתואם ברוטו 105.14
מח"מ 2.63
נטו מקוזז -1.56
נטו להחזקה -1.8
ערך מתואם נטו 104.93
טווח לפדיון 2.71
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/09/20 2.77 -- -- 478,148 478,148
30/09/21 2.75 -- -- 475,537 475,537
30/09/22 2.75 100 17,292,244 475,537 17,767,781
סה"כ 17,292,244 1,429,221 18,721,465
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות