אודות החברה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי
2,698,075
נדל"ן מניב בחו"ל
2006
עמית חלפון
1560
34250659
03-6110611
03-6110600
דרך מנחם בגין 7, רמת גן 52521
החברה, בראק קפיטל פרופרטיז אן וי, והחברות הבנות שלה עוסקות בתחום הנדל"ן המניב. פעילות קבוצת בראק אן וי כוללת רכישה, פיתוח, השבחה והשכרה של נכסים מניבים למסחר, בעיקר בתחום המשרדים והמסחר (RETAIL) ושל נכסים מניבים בתחום המגורים.
ביוני 2017 הושלמה עסקה לפיה מכרו בעלי השליטה את כלל החזקותיהם, לחברה קפריסאית בשליטה של מר טדי שגיא. בכך הפך שגיא לבעל השליטה בבראק אן וי. באפר' 2018 מכר שגיא את מלוא החזקותיו (כ-41% מהון המניות המונפק והנפרע), לחברת אדלר נדל"ן.
נציין כי בראק אן וי הינה חברה זרה, הרשומה בהולנד.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות