חדשות דקמא קפיטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דקמא-הלווה לא עמד בפרעון הלוואה שהועמדה על ידי החב שיתרתה...
  • דקמא-הסכמות מעודכנות שהושגו עם הלווה בקשר עם תנאי הלוואה....
  • דקמא קפיטל - פתיחת מסחר ביום 4.11.19-דקמא קפיטל אפ 2
   | קישור ל-PDF
  • דקמא-דוח הצעת מדף להנפקת מניות וכ. אופציה 2 בדרך של זכויות
   | קישור ל-PDF
  • דקמא-בוחנת אפשרות להנפקת מניות וכ.אופ בדרך של זכויות+ מעדכנת..
  • דקמא קפיטל - השלמת עסקת רכישת נכס מקרקעין באנגליה-המשך 22.8.19
  • דקמא קפיטל - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • דקמא קפיטל - הסכמי בלעדיות לרכישת 3 נכסין נדל"ן באנגליה,פרטים
  • דקמא-תבחן כניסה לתחום פעילות חדש-מימון נדלן באנגליה ותסיים...
  • דקמא-הפרה יסודית של הסכם הלוואה שהעמידה החב,תפעל לגביית כספים

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות