חדשות דקמא קפיטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דקמא קפיטל - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • דקמא קפיטל - הסכמי בלעדיות לרכישת 3 נכסין נדל"ן באנגליה,פרטים
  • דקמא-תבחן כניסה לתחום פעילות חדש-מימון נדלן באנגליה ותסיים...
  • דקמא-הפרה יסודית של הסכם הלוואה שהעמידה החב,תפעל לגביית כספים
  • דקמא-עדכון בק"ע תשלום קרן בהלוואה שהעמידה החברה ללווה,פרטים
  • גבאי התחדש. עיר - הושלם ההסכם המותנה, המשך מיום 31.10.18
  • גבהע-התקיימו התנאים המתלים במסגרת ההסכם המותנה בין דמקא לגבאי.
  • גבהע-גבאי אירופה העניקה לדקמא יפוי כח להצבעה,דקמא תהפוך לב.שלי
  • גבאי התחדש. עיר - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גבהע-אישור מדיניות פיעלות מימון מגובה ביטחונות,הסכם הלוואה..

  חדשות סקטור בנייה