חדשות אקסטל אגח ב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אקסטל לימיטד - מצגת לשוק ההון - ינואר 2020
  • אקסטד - אסיפת אגח א מיום 10.9.19 לא אישרה תיקון שטר הנאמנות
  • אקסטל לימיטד - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אקסטל לימיטד - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אקסטד-מאוחדת בהסכם הלוואה למימון מחדש בק"ע נכס 1710 שבקהבןעB
  • אקסטל לימיטד - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אקסטל לימיטד - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אקסטד-הקדמת מועד תשלום קרן I+ריבית לאגח א ל-3.12(קובע21.11)
  • אקסטד-הוחלט על הקדמת תשלום הקרן וריבית שנקבעו ל-,31.12.18כפוף
  • אקסטל לימיטד - מצגת לשוק ההון

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות