פרטי הקרן

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 40,245.55
  • 11.99%
  • 305
  • 03-7532095
  • 03-7536640
  • אפעל 25, פתח תקוה 4951125
  • http://www.xnes.co.il

רשימת קרנות מנוהלות