גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 6.82 10.71
תחילת השנה -18.55 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 78.59
04/2019 90.14
03/2019 80.11
תקופה היקף נכסים
02/2019 78.54
01/2019 76.49
12/2018 72.6

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 6.82
04/2019 -3.89
03/2019 -5.65
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -3.96
01/2019 -11.86
12/2018 6.74