גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 5.48 12.4
תחילת השנה -25.23 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
08/2019 85.62
07/2019 83.03
06/2019 85.83
05/2019 78.59
תקופה היקף נכסים
04/2019 90.14
03/2019 80.11
02/2019 78.54
01/2019 76.49
12/2018 72.6

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
08/2019 5.48
07/2019 -6.92
06/2019 -5.24
05/2019 6.82
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 -3.89
03/2019 -5.65
02/2019 -3.96
01/2019 -11.86
12/2018 6.74
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות