ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 301.42 450 0.84
FORWARD מט"ח 4 80.89 17,500,000 0.56
מק"מ 10 57.2 45,009,510 44.96
אג"ח מדינה 2 21.31 16,509,882 16.75
פיקדון בבנק מסוים 5 17.04 3,889,005.95 13.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 1.13 886,092 0.89
סה"כ 23 478.99 83,794,939.95 77.38

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI JUN 19
F_290519_112_112_ND_N_1
F_210519_106_106_ND_N_1
מקמ 919
מקמ 1019
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI JUN 19 301.42 450 0.84
F_290519_112_112_ND_N_1 30.97 6,700,000 0.11
F_210519_106_106_ND_N_1 30.05 6,500,000 0.22
מקמ 919 15.21 11,964,513 11.95
מקמ 1019 14.93 11,744,997 11.73
פיקדון בבנק מסוים 14.74 3,187,702.8 11.58
ממשלתי משתנה 0520 14.65 11,509,882 11.51
F_070519_114_114_ND_N_1 12.94 2,800,000 0.14
מקמ 1119 12.71 10,000,000 9.99
F_150519_98_98_ND_N_1 6.93 1,500,000 0.1
ממשלתי שקלי 0120 6.66 5,000,000 5.24
מקמ 819 3.82 3,000,000 3
מקמ 1219 3.81 3,000,000 3
מקמ 420 3.17 2,500,000 2.49
מקמ 719 1.65 1,300,000 1.3
פיקדון בבנק מסוים 1.55 334,399 1.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 1.13 886,092 0.89
מקמ 120 1.02 800,000 0.8
מקמ 210 0.63 500,000 0.5
פיקדון בבנק מסוים 0.38 81,536.66 0.3
מקמ 310 0.25 200,000 0.2
פיקדון בבנק מסוים 0.23 177,764.25 0.18
פיקדון בבנק מסוים 0.14 107,603.24 0.11