ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 300.34 431 6.07
FORWARD מט"ח 6 72.77 16,880,000 0.13
מק"מ 6 49.67 40,700,000 40.67
אג"ח מדינה 2 19.18 15,509,882 15.7
פיקדון בבנק מסוים 9 14.93 5,621,139.74 12.22
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 1 10.77 2,500,000 8.82
סה"כ 25 467.66 81,211,452.74 83.61

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Dec19
F_160919_185_185_ND_N_1
F_030919_183_183_ND_N_1
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 1119
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec19 300.34 431 6.07
F_160919_185_185_ND_N_1 36.64 8,500,000 0.1
F_030919_183_183_ND_N_1 20.6 4,780,000 -0.01
ממשלתי משתנה 0520 14.05 11,509,882 11.51
מקמ 1119 13.68 11,200,000 11.2
פיקדון בבנק מסוים 13.36 3,100,000 10.94
מקמ 910 12.2 10,000,000 9.99
מקמ 420 10.98 9,000,000 8.99
פיקדון בבנק מסוים 10.82 8,859,961 8.86
TREASURY BILL B 11/07/19 10.77 2,500,000 8.82
פיקדון בבנק מסוים 7.98 1,850,353.06 6.53
F_311019_188_188_ND_N_1 7.76 1,800,000 0
מקמ 1020 7.32 6,000,000 5.99
F_101019_42_42_ND_N_1 6.47 1,500,000 0.05
F_190819_94_94_ND_N_1 6.47 1,500,000 0
פיקדון בבנק מסוים 6.06 4,959,076.68 4.96
ממשלתי שקלי 0120 5.13 4,000,000 4.2
מקמ 1219 3.66 3,000,000 3
מקמ 120 1.83 1,500,000 1.5
פיקדון בבנק מסוים 0.17 40,000 0.14
פיקדון בבנק מסוים 0.16 127,764.25 0.13
פיקדון בבנק מסוים -2.99 -692,941.25 -2.45
F_301019_8_8_ND_N_1 -5.17 -1,200,000 0
פיקדון בבנק מסוים -7.27 -1,686,274 -5.95
פיקדון בבנק מסוים -13.36 -10,936,800 -10.94
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות