ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 304.71 460 8.63
FORWARD מט"ח 11 67.69 16,040,000 -1.59
מק"מ 10 56.6 47,029,510 47
אג"ח מדינה 2 20.18 16,509,882 16.76
פיקדון בבנק מסוים 8 11.87 -1,469,626.6 9.86
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 0.14 117,447 0.12
סה"כ 33 461.19 78,227,672.4 80.78

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Sep19
F_290519_112_112_ND_N_1
F_210519_106_106_ND_N_1
מקמ 1019
מקמ 919
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep19 304.71 460 8.63
F_290519_112_112_ND_N_1 28.27 6,700,000 -0.65
F_210519_106_106_ND_N_1 27.43 6,500,000 -0.52
מקמ 1019 14.77 12,264,997 12.26
מקמ 919 14.41 11,964,513 11.96
ממשלתי משתנה 0520 13.87 11,509,882 11.52
מקמ 1119 12.03 10,000,000 9.99
F_070519_114_114_ND_N_1 11.82 2,800,000 -0.18
פיקדון בבנק מסוים 11.12 9,230,677.24 9.23
פיקדון בבנק מסוים 10.97 2,600,000 9.11
פיקדון בבנק מסוים 7.62 1,804,617 6.32
F_150519_98_98_ND_N_1 6.33 1,500,000 -0.07
ממשלתי שקלי 0120 6.31 5,000,000 5.24
F_240619_66_66_ND_N_1 5.7 1,350,000 -0.12
F_190619_71_71_ND_N_1 4.85 1,150,000 -0.1
מקמ 1219 3.61 3,000,000 3
מקמ 819 3.61 3,000,000 3
מקמ 420 3 2,500,000 2.5
מקמ 120 2.53 2,100,000 2.1
מקמ 720 1.8 1,500,000 1.5
פיקדון בבנק מסוים 0.81 191,719.51 0.67
מקמ 210 0.6 500,000 0.5
F_220719_10_10_ND_N_1 0.51 120,000 0
מקמ 310 0.24 200,000 0.2
פיקדון בבנק מסוים 0.21 177,764.25 0.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 0.14 117,447 0.12
פיקדון בבנק מסוים -0.3 -70,536.6 -0.25
F_290719_3_3_ND_N_1 -0.42 -100,000 0
F_310719_15_15_ND_N_1 -1.52 -360,000 0
פיקדון בבנק מסוים -7.59 -6,298,200 -6.3
F_310719_15_15_ND_N_1 -7.6 -1,800,000 -0.01
F_170719_15_15_ND_N_1 -7.68 -1,820,000 0.07
פיקדון בבנק מסוים -10.97 -9,105,668 -9.11
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות