פרטי הקרן

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 41,114.68
  • 12.24%
  • 260

רשימת קרנות מנוהלות