גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -4.82 0.31
תחילת השנה -25.37 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 61.89
04/2019 69.6
03/2019 73.77
02/2019 78.3
01/2019 81.07
11/2018 115.77
תקופה היקף נכסים
10/2018 135.57
09/2018 168.12
08/2018 186.25
07/2018 202.71
06/2018 216.79
05/2018 240.28

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -4.82
04/2019 -5.13
03/2019 -6.05
02/2019 -3.42
01/2019 -5.95
11/2018 -18.52
תקופה גיוסים/פדיונות
10/2018 -22.87
09/2018 -10.17
08/2018 -18.38
07/2018 -18.89
06/2018 -24.47
05/2018 -18.57