פרטי הקרן

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,315.85
  • 1.58%
  • 86
  • 03-7567878
  • 03-7567880
  • אבא הלל סילבר 12 , רמת גן 52008
  • http://www.ayalon-inv.co.il

רשימת קרנות מנוהלות