גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.67 0.54
תחילת השנה -3.05 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 53.65
04/2019 66.37
03/2019 61.29
02/2019 61.36
01/2019 53.69
12/2018 41.58
תקופה היקף נכסים
11/2018 60.75
10/2018 58.94
09/2018 73.2
08/2018 71.51
07/2018 69.92
06/2018 63.77

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -2.67
04/2019 -3.21
03/2019 -1.95
02/2019 2.87
01/2019 1.9
12/2018 -2.93
תקופה גיוסים/פדיונות
11/2018 0.35
10/2018 1.32
09/2018 0.83
08/2018 -4.09
07/2018 -0.57
06/2018 -4.12