גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.24 1.43
תחילת השנה -4.29 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
06/2019 59.61
05/2019 53.65
04/2019 66.37
03/2019 61.29
02/2019 61.36
01/2019 53.69
תקופה היקף נכסים
12/2018 41.58
11/2018 60.75
10/2018 58.94
09/2018 73.2
08/2018 71.51
07/2018 69.92

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
06/2019 -1.24
05/2019 -2.67
04/2019 -3.21
03/2019 -1.95
02/2019 2.87
01/2019 1.9
תקופה גיוסים/פדיונות
12/2018 -2.93
11/2018 0.35
10/2018 1.32
09/2018 0.83
08/2018 -4.09
07/2018 -0.57
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות