ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
מק"מ
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 301.2 319 0.61
מק"מ 10 42.76 22,975,500 22.93
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 4 39.78 5,980,800 21.34
פיקדון בבנק מסוים 2 17.6 0 8.83
סה"כ 17 401.34 28,956,619 53.71

אחזקות הקרן

P500 EMINI FUT Jun19&S
TREASURY BILL B 02/27/20
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 120
TREASURY BILL B 04/23/20
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
P500 EMINI FUT Jun19&S 301.2 319 0.61
TREASURY BILL B 02/27/20 26.46 3,976,000 14.2
פיקדון בבנק מסוים 16.53 0 8.26
מקמ 120 14.33 7,700,000 7.69
TREASURY BILL B 04/23/20 11.19 1,687,000 6
מקמ 1219 6.98 3,750,000 3.74
מקמ 1119 6.79 3,646,500 3.64
מקמ 420 6.47 3,480,000 3.47
מקמ 310 4.2 2,260,000 2.25
TREASURY BILL B 01/02/20 1.89 282,400 1.01
מקמ 1019 1.53 820,000 0.82
מקמ 819 1.08 580,000 0.58
פיקדון בבנק מסוים 1.07 0 0.57
מקמ 719 0.63 339,000 0.34
מקמ 919 0.56 300,000 0.3
TREASURY BILL B 12/05/19 0.24 35,400 0.13
מקמ 619 0.19 100,000 0.1