פרטי הקרן

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,564.65
  • 18.33%
  • 333
  • --
  • --
  • --
  • --

רשימת קרנות מנוהלות