גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.67 -1.47
תחילת השנה -2.67 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 18.07
04/2019 19.22
03/2019 20.9
02/2019 23.32
01/2019 24.24
12/2018 26.45
תקופה היקף נכסים
11/2018 35.21
10/2018 39.34
09/2018 43.23
08/2018 46.38
07/2018 58.96
06/2018 85.23

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -1.2
04/2019 -1.91
03/2019 -2.24
02/2019 -1.32
01/2019 -2.67
12/2018 -6.69
תקופה גיוסים/פדיונות
11/2018 -3.81
10/2018 -3.12
09/2018 -3.86
08/2018 -13.67
07/2018 -25.08
06/2018 -24.85