גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.04 -0.47
תחילת השנה -12.57 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
09/2019 15.05
08/2019 15.92
07/2019 16.58
06/2019 17.4
05/2019 18.07
04/2019 19.22
תקופה היקף נכסים
03/2019 20.9
02/2019 23.32
01/2019 24.24
12/2018 26.45
11/2018 35.21
10/2018 39.34

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
09/2019 -1.04
08/2019 -0.57
07/2019 -0.86
06/2019 -0.77
05/2019 -1.2
04/2019 -1.91
תקופה גיוסים/פדיונות
03/2019 -2.24
02/2019 -1.32
01/2019 -2.67
12/2018 -6.69
11/2018 -3.81
10/2018 -3.12
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות