פרטי הקרן

לוגו חברת פסגות
  • פסגות
  • 51,861.27
  • 15.45%
  • 328
  • 03-7968987
  • 03-5162805
  • אחד העם 14, תל-אביב 65142
  • http://www.psagot.co.il

רשימת קרנות מנוהלות